مقاله ترجمه شده درباره تغییرات جوانه زنی بعد از عملیات ضدعفونی حرارتی خاک های آلوده شده به وسیله نفت خام – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعات صورت گرفته در مورد تغییرات جوانه زنی بعد از عملیات ضدعفونی حرارتی خاک های آلوده شده به وسیله نفت خام


عنوان انگلیسی مقاله:

Studies on the Seed Germination Changes after Thermal Decontamination of Crude Oil Polluted Soils


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم خاک، آلودگی محیط زیست، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک و شیمی خاک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده مقاله

1. معرفی

2. مواد و روش ها

3. نتایج و بحث

4. نتبجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Given that the world population will reach nearly 10 billion by 2050, removing all the causes that result in reduced yields of cereals and technical plants is vital. It is known that soil affects plants through its physical (texture, structure, density), chemical (nutrients content, pH) and biological characteristics (microbiological activity, soil fertility). Soils are the key environmental tank to pollutants, storage and persistence of pollutants in soil being dependent on a number of factors: the exchange of air, the burying of pollutants and their biodegradability. This paper aims to emphasize the germination of plants after a polluted soil sample was decontaminated by a thermal method. The soil sample was polluted with 5% oil. The soil sample was characterized by capillarity, being established the maximum height of the moistened layer of 7.6 cm and 14.1 cm for oil, but also permeability of 218.5 cm3/h for water and 70.83 cm3/h for oil. Knowing the average permeability, it can be determined the corresponding retention capacity: 873.14 kg/m3 for water and 776 kg/m3 for oil. Restoration of the germination potential for the analyzed soil also determined the presence of nutrients required before and after remediation. The analyzed nutrients were nitrogen, phosphorus and potassium. The soil sample had no nitrogen, but phosphorus and potassium were in medium concentration. The soil sample that was polluted with oil and decontaminated by a thermal method, has nitrogen, the potassium content does not change, but the phosphorus content increases.

چکیده مقاله

با توجه به اینکه براساس پیش بینی های موجود برای جمعیت زمین در سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید، برطرف سازی تمامی علل و دلایلی که باعث کاهش عملکرد غلات و حبوبات و همچنین گیاهان تکنیکال می گردد امری بسیار حیاتی و مهم می باشد. از لحاظ علمی کاملا مشخص است که خاک بستر مزرعه تاثیرات مختلفی را از طریق خصوصیات فیزیکی (بافت خاک، ساختار خاک، تراکم خاک)، شیمیایی (مواد مغذی خاک، PH) و بیولوژیکی (فعالیت میکروارگانیسم ها و میزان حاصل خیزی خاک) بر گیاهان موجود خواهد گذاشت. خاک ها را می توان مخازن مهم و کلیدی برای ذخیره آلاینده ها نیز در نظر گرفت، میزان ذخیره و ماندگاری مواد آلاینده در خاک وابسته به تعدادی فاکتورها (عوامل) می باشد: تبادل هوا، میزان دفن مواد آلاینده و همچنین مقدار تجزیه پذیری زیست محیطی آن ها. این مقاله با هدف ارزیابی میزان جوانه زنی گیاهان در خاک هایی که عمل ضدعفونی حرارتی خاک آلوده شده با نفت خام در مورد آن ها اعمال شده است می پردازد. نمونه ی خاک مورد نظر با نفت 5% آلوده شد. نمونه ی خاک را براساس خاصیت مویینگی (کاپیلاریتی) مشخص کردیم، علاوه بر این حداکثر ارتفاع لایه مرطوب نمونه خاک 7.6 سانتی متر و 14.1 سانتی مترنفت می باشد، اما میزان تراوایی (نفوذپذیری) 218.5 سانتی متر مکعب بر ساعت برای آب و 70.83 cm3/h برای نفت می باشد. با آگاهی از میزان متوسط نفوذپذیری، می توان میزان ظرفیت نگهداری مربوطه را تعیین کرد: 873.14 kg/m3 برای آب و 776 kg/m3 برای نفت. احیا و بازیابی پتانسیل جوانه زنی برای خاک آنالیز شده تعیین کننده ی حضور مواد مغذی مورد نیاز قبل و بعد از اصلاح می باشد. مواد مغذی تجزیه تحلیل شده عبارتند از نیتروژن، فسفر و پتاسیم. نمونه ی خاک هیچ نوع نیتروژنی نداشت، اما غلظت فسفر و پتاسیم آن در حد متوسط ارزیابی گردید. نمونه ی خاک مورد نظر که توسط نفت خام آلوده شده و سپس به وسیله ی روش حرارتی ضدعفونی گردید، حاوی نیتروژن بوده، محتوای پتاسیمی آن تغییری نکرده اما محتوی فسفری آن افزایش نشان می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید