مقاله ترجمه شده درباره مدل و تحلیل مبتنی بر نظریه بازی در مورد پروتکل های تبادل داده در اینترنت اشیا در ابرها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل و تحلیل مبتنی بر نظریه بازی در مورد پروتکل های تبادل داده در اینترنت اشیا در ابرها


عنوان انگلیسی مقاله:

A game-theoretic model and analysis of data exchange protocols for Internet of Things in clouds


کلمات کلیدی مقاله:

پروتکل های تبادل، نظریه بازی، منطقی بودن، عدالت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت و شبکه های گسترده، معماری سیستم های کامپیوتری، مدیریت سیستم های اطلاعات و شبکه های کامپیوتری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

نکات برجسته

مقدمه

بازی گسترده

بازی پروتکل تبادل

بازیگران

اعمال

توابع بازیگر

مجموعه اطلاعات

حسابها

زیربازی پروتکل

یک مثال: پروتکل تبادل Syverson

مدل رسمی در تبادل منطقی

درخت بازی و تحلیل پروتکل Syverson

درخت بازی

اوزان

یک الگوریتم خطی

پروتکل Syverson

رابطه با مدل Buttyán

یک مثال

تبادل عادلانه

تحلیل پروتکل تبادل عادلانه

پروتکل ASW

روش تحلیل درختی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The number of physical objects connected to the Internet is growing at an amazing rate. The Internet of Things (IoT) is a novel paradigm that a variety of things or objects are able to interact with each other and cooperate with their neighbors to reach common goals. There are a lot of domains and environments in which the IoT will play a remarkable role and improve the quality of our lives in the near future, including domotics, transportation, healthcare, and industrial automation [1]. In the IoT, Internet protocols are crucial in the communication of exchange message. For the IoT protocols, security and privacy play a significant role in all markets globally due to the sensitivity of consumers privacy [2].

1- مقدمه
تعداد اشیاء فیزیکی که به اینترنت می شوند با آهنگ سریعی در حال افزایش است. اینترنت اشیاء (IoT) یک پارادیام جدید است که اشیاء متنوعی قادر به تعامل با یکدیگر و مشارکت با همسایگان خود برای رسیدن به اهداف مشترک هستند. حوزه ها و محیط های بسیاری هستند که در آن IoT یک نقش قابل توجه بازی خواهد کرد و کیفیت زندگی ما را در آینده نزدیک که شامل خانه های هوشمند، حمل و نقل، سلامت و اتوماسیون صنعتی بهبود خواهد بخشید [1]. در IoT، پروتکل های اینترنتی در تبادل پیامهای مخابراتی نقش حیاتی دارند. برای پروتکل های IoT، امنیت و محرمانگی به دلیل حساسیت محرمانگی مشتریان یک نقش قابل توجه در همه بازارها به صورت سراسری ایفا می کنند [2].


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید