مقاله ترجمه شده درباره روش مرکب DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و SE-DEA و GCA کامل برای انتخاب معیارها – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش مرکب DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و SE-DEA و GCA کامل برای انتخاب معیارها


عنوان انگلیسی مقاله:

A hybrid approach using two-level DEA for financial failure prediction and integrated SE-DEA and GCA for indicators selection


کلمات کلیدی مقاله:

DEA دو سطحی، ابر کارایی DEA، تحلیل رابطه خاکستری، پیش بینی شکست مالی، انتخاب معیارها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، اقتصادسنجی و اقتصاد مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. انتخاب معیارهای مالی براساس SE-DEA و GRA

3. مدل تحلیل پوششی داده های دوسطحی برای پیش بینی شکست مالی

3.1. سیستم معیارها

2.3. مدل DEA دوسطحی

4. تجزیه تحلیل تجربی

4.1. داده و معیارها

4.2. شرکت های مدل های متفاوت DEA

5. نتیجه گیری و پیشنهادات

قدرانی و تشکر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Because of the radical change in global economy, corporate financial failure prediction plays an increasingly important role. Financial failure often occurs when a firm has chronic and serious losses and/or when the firm becomes insolvent with liabilities that are disproportionate to assets [1]. Widely identified causes and symptoms of financial failure include poor management, autocratic leadership, and difficulties in operating successfully in the market. Corporate bankruptcy causes substantial losses to not only the business community, but also the society as a whole. Therefore, accurate financial failure prediction models are of critical importance to various stakeholders, i.e., management, investors, employees, shareholders, and other interested parties, as the models provide them with timely warnings.

1. مقدمه
به دلیل تغییر رادیکالی در اقتصاد جهانی، پیش بینی شکست مالی شرکت نقش مهمی برای سهام داران و شرکت ها ایفا می کند. شکست مالی زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت یا مؤسسه زیان های جدی و شدید دارد و/یا زمانی که یک شرکت یا مؤسسه در بدهکاری ها محجور و معسر شود به طوری که با دارایی ها نامتناسب باشد [1]. در بسیاری از موارد دلایل و علائم شکست مالی شامل ضعف مدیریت، رهبری استبدادی، و مشکلات عملیاتی در موفقیت بازار شناسایی می شود. ورشکستگی شرکت نه تنها باعث از دست دادن اجتماع تجاری قابل توجه می شود، بلکه همچنین به صورت کل یک اجتماع می باشد. بنابراین، دقت مدل های پیش بینی شکست مالی اهمیت بحرانی در شرط بندی های مختلف مانند مدیریت، سرمایه گذاران، کارمندان، سهام داران و سایر بخش های ذینفع هست که مدل ها اخطارهای به موقعی به آن ها می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید