مقاله ترجمه شده درباره بررسی انتقادی و انتخابی تحقیقات حسابداری مالی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی انتقادی و انتخابی تحقیقات حسابداری مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

A selective critical review of financial accounting research


کلمات کلیدی مقاله:

ارزشیابی حسابداری، هزینه سرمایه، مدلسازی ساختاری، ابطال‌پذیری، پروکسی‌های حسابداری، مدلسازی اصطکاک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. ارزشیابی حسابداری و هزینه‌های ضمنی سرمایه

2.1. ارزشیابی حسابداری و یا تخصیص حسابداری

2.2. ارزشیابی حسابداری و مدلسازی ساختاری

2.3. ارزشیابی حسابداری و هزینه‌های سرمایه

2.4. تایید اعتبار هزینه‌های سرمایه ضمنی

2.5 زمان‌های متغیر هزینه‌های سرمایه

3. پروکسی ها، پروکسی ها در همه جا

3.1 محافظه کاری مشروط

3.2. نسبت بازار به دفتری – پروکسی برای همه چیز، پروکسی برای هیچ چیز

3.3. مدیریت درآمد واقعی – متغیرهای برونزاد چه هستند؟

4. تئوری حسابداری مالی و اصطکاک

5. روش حسابداری مالی، داوران مجله و فرآیند سرمقاله

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This essay provides a selective critical review of the financial accounting literature focusing primarily on accounting valuation including implied costs of equity capital, empirical accounting proxies, and frictions in accounting theory. In the opinion of this author, accounting research in these areas is often too complacent, suffering from a lack of critical reasoning. Complacency distorts research innovation and hinders the long-run sustainability of accounting academe in the area of financial accounting. The examples discussed in this essay include (but are not limited to) the issue of structural modeling and model falsifiability; determining whether a firm is over or underpriced based on valuation models that do not allow for such phenomena; arbitrarily ‘‘merging’’ two disparate models one for valuation and one for the discount rate; failing to appreciate the empirical limitations induced by risk-neutral valuation models in estimating costs of capital; employing the same proxies over and over again that ostensibly have no underlying theoretical bases; estimating regressions that necessarily yield biased coefficients when the econometrics literature provides ready solutions; and generating complex models absent the frictions that are essential to the issue being researched.

چکیده

این مقاله یک بررسی انتقادی و انتخابی از ادبیات حسابداری مالی در درجه اول با تمرکز بر ارزشیابی حسابداری از جمله هزینه‌های ضمنی سرمایه مالکانه، پروکسی تجربی حسابداری و اصطکاک در تئوری حسابداری ارائه می‌کند. به نظر این نویسنده، تحقیقات حسابداری در این حوزه اغلب بیش از حد از خود راضی بوده و از کمبود استدلالات حیاتی رنج می‌برد. خرسندی نوآوری تحقیق را تحریف نموده و مانع از پایداری بلند مدت مکتب حسابداری در حوزه حسابداری مالی می‌گردد. نمونه‌های مورد بحث در این مقاله شامل (اما نه محدود به) موضوع مدلسازی ساختاری و مدل ابطال‌پذیری می‌باشند که این موارد را تعیین می‌نمایند: آیا یک شرکت بر اساس مدل‌های ارزشیابی، که اجازه چنین پدیده‌ای را نمی دهند، بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی قیمت‌گذاری شده یا نه؛ “ادغام” اختیاری دو مدل متفاوت برای ارزشیابی و یکی برای نرخ تنزیل ؛ عدم درک محدودیت‌های تجربی ناشی از مدل‌های ارزشیابی خنثی ریسکی در برآورد هزینه‌های سرمایه.؛ استفاده از پراکسی‌های مشابه به کرات که ظاهراً هیچ مبانی نظری اساسی ندارند؛ برآورد رگرسیون‌هایی که لزوماً منجر به ضرایب متورش می‌شوند زمانی که ادبیات اقتصاد راه حل‌های آماده‌ای را فراهم می‌کند؛ و تولید مدل‌های پیچیده‌ای که فاقد اصطکاکی هستند که برای موضوع در دست تحقیق ضروری است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید