تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP


عنوان انگلیسی مقاله:

An analysis of DEMATEL approaches for criteria interaction handling within ANP


کلمات کلیدی مقاله:

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ANP، دیمتل (DEMATEL)، تعامل معیارها، تحلیل تصمیم گیری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و تحقیق در عملیات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- نمای دید پرنده پدیده تعامل معیارها

3. مرور کلی روش های دیمتل (DEMATEL) و ANP

1-3 نقشه رابطه شبکه ANP

1-1-3 مرور مقالات مرتبط

2-3 وابستگی درونی ANP

1-2-3 بازبینی مقالات مرتبط

3-3 ANP وزن دار خوشه

1-3-3 مرور مطالعات مرتبط

4-3 DANP

1-4-3 مرور مقالات مرتبط

4. تحلیل کتاب سنجی

5. نکات نتیجه گیری

ضمیمه A: مرور کلی بر روش ANP

ضمیمه B: مروری بر روش دیمتل


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Decision making is a ubiquitous human activity that occurs in life of every individual very often. People generally confront with deci- sion situations in their social, personal or professional lives in which two or more alternatives are present. Generally, daily life problems are degraded into mono-criterion and outcomes are calculated intu- itively. However, choosing the best alternative among the set of op- tions considering multiple, incommensurate and contradictory crite- ria exceeds cognitive limitations of decision makers and becomes a complicated issue. Making right decisions against complex problems yields significant influences on the future of individuals or groups.

1-مقدمه
تصمیم گیری یک فعالیت انسانی حاضر در همه جا است که در اغلب زندگی هر فرد رخ می دهد. به طور کلی مردم در زندگی اجتماعی، شخصی و یا حرفه ای خود با شرایط تصمیم گیری مواجه میشوند که در آن دو یا چند گزینه در مقابل آنها وجود دارد. به طور کلی، مشکلات زندگی روزانه به تک معیار ها تفکیک میشوند و نتایج به طور مستقیم محاسبه میگردند. هرچند، انتخاب بهترین گزینه در میان مجموعه ای از گزینه¬ها با توجه به معیارهای چندگانه، متناسب و متناقض فراتر از محدودیت های شناختی تصمیم گیرندگان است و به یک مسئله پیچیده تبدیل می شود. تصمیم گیری درست در برابر مسائل پیچیده تأثیرات قابل توجهی بر آینده فرد و یا گروه خواهد داشت.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید