مقاله ترجمه شده درباره تحلیل عوامل مهم موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل عوامل مهم موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان: یک مرور سیستماتیک و یک چارچوب مفهومی


عنوان انگلیسی مقاله:

Analysing the critical factors influencing trust in e-government adoption from citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework


کلمات کلیدی مقاله:

دولت الکترونیک، پذیرش، اعتماد شهروندان، عوامل موثر بر موفقیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه

2-1 تعریف اعتماد

2-2 انواع اعتماد

3- روش شناسی مرور سیستماتیک

3-1 برنامه ریزی و طراحی مرور مقالات

3-2 انجام مرور

3-3 گزارش داده ها

4- تحلیل داده ها

4-1 عوامل موثر بر اعتماد به دولت الکترونیک

4-2 مبانی نظری

4-3 رویکرد های تحقیقاتی

5- یافته ها

5-1 عوامل فنی

5-2 عوامل مربوط به سازمان های دولتی

5-3 ریسک ادراک شده

5-4 ابعاد شهروندان

6- چارچوب مفهومی و فرضیات

6-1 عوامل موثر بر اعتماد

6-2 باور شهروندان

7-پیامد ها و اهمیت تحقیق

8-نتیجه گیری

8-1 جمع بندی تحقیق

8-2 اهمیت تحقیق

8-3 محدودیت ها و مسیر های تحقیقاتی آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The electronic government or e-government encompasses the utilization of information and communication technology (ICT) to provide effective delivery of government’s services and information to citizens, businesses and other government agencies (Bélanger & Carter, 2008; Carter & Weerakkody, 2008; Layne & Lee, 2001; Moon, 2002; Rose, Persson, Heeager, & Irani, 2015). Many scholars (e.g. Weerakkody & Dhillon, 2008; Bannister & Connolly, 2011; Janssen & Shu, 2008; Lips, Gil-Garcia, & Sorrentino, 2012; Weerakkody, Janssen, & Dwivedi, 2009) argue that the successful adoption and acceptance of e-government provides potential advantages for citizens, business and other government agencies. However, in many countries, some citizens still do not trust using online services and e-government applications, which impact the adoption of e-government (Al-Busaidy & Weerakkody, 2009; Cullen & Reilly, 2007; McLeod & Pippin, 2009; Ndou, 2004; Palanisamy, 2004; Seifert & Petersen, 2002). In addition, Khasawneh and Abu-Shanab (2013) and Al-Hujran, Al-Debei, Chatfield, and Migdadi (2015) highlight that despite the advantages of e-government, there is still some rejection or even fear of e-government applications by the public. Therefore, trust is one of the most significant aspects in the implementation of e-government strategies, which will lead to recommendations from the users/citizens who experienced it to other citizens. According to Carter and Belanger (2005) and Colesca (2009), governments require to understand the factors influencing trust of citizens and other governments’ agencies in e-governmentin order to achieve successful adoption of e-government services.

1- مقدمه
دولت الکترونیک شامل بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)برای ارایه موثر خدمات و اطلاعات دولتی به شهروندان، کسب و کار ها و سازمان های دولتی می باشد( بلانگر و کارتر 2008، کارتر و ویراکودی 2008، لین و لی 2001، مون 2002، روز، پرسون، هگر و ایرانی 2015).بسیاری از محققان( ویراکودی و دهیون 2008، بانیستر و کانولی 2011، جانسن و شو 2008، لیپس ، گیل گارسیاو سورانیتو 2012، وراکودی، جانسن و دیویدی 2009) بیان کرده اند که پذیرش موفق دولت الکترونیک، مزایای بالقوه ای را برای شهر وندان ، کسب و کار ها و سایر سازمان های دولتی فراهم می کند. با این حال، در بسیاری از کشور ها، برخی ازشهروندان هنوز اعتمادی به استفاده از سرویس های آنلاین و برنامه های دولت الکترونیک که بر پذیرش دولت الکترونیک اثر دارد ندارند( ال بوزیدیو وراکودی 2009، کالن و ریلی 2007، نک لود وپیپن 2009ندو 2004، سیرفت و پترسون 2002). به علاوه، خاسانه و ابو شناب (2013)و ال هرجان، الدبی ، چاتفیلد و میگدادی (2015) خاطر نشان کرده اند که علی رغم مزیت های دولت الکترونیک، هنوز یک مقدار اجتناب و حتی ترس از برنامه های دولت الکترونیکی در میان عموم مردم وجود دارد. از این روی اعتماد، یکی ازمهم ترین ابعادپیاده سازی راهبرد های دولت الکترونیک است که منجر به توصیه هایی از طرف کاربران و شهروندانی که( از دولت الکترونیک استفاده کرده اند) به سایر شهروندان می شود. بر طبق گفته کارتر و بلانگر(2005) و کلوسکا(2009)،دولت ها نیازمند درک عوامل موثر بر اعتماد شهروندان و سایر سازمان های دولتی در دولت الکترونیک برای دست یابی به پذیرش موفق سرویس های دولت الکترونیک می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید