مقاله ترجمه شده درباره تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا: تاثیر فرهنگ بر رسوم روابط عمومی در شهر سنگاپور


عنوان انگلیسی مقاله:

Asian multiculturalism in communication: Impact of culture in the practice of public relations in Singapore


کلمات کلیدی مقاله:

تعدد فرهنگی، ارزش های فرهنگی، ارتباطات، روابط عمومی، شهر سنگاپور


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اجتماعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

جامعه شناسی و پژوهشگری اجتماعی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پس زمینه: چرا سنگاپور؟

3. چارچوب ارتباطات فرهنگی

3.1. ساختارهای فرهنگی فردگرایی و گروه گرایی

3.2. چارچوب

4. روش

4.1. روش اولیه اصلی: مصاحبه های دقیق و کامل

4.2. روش اولیه ضمیمه: تمرین درجه بندی

4.3. جمع آوری و تحلیل داده ها

5. یافته ها و بحث

5.1. تأثیر ارزش های فرهنگی بر حرفه روابط عمومی

5.2. تأثیر ابعاد فرهنگی بر ارتباطات درون سازمان ها

5.2.1. خود-افشاگری

5.2.2. عدم قطعیت

5.2.3. قواعد ارتباطات

5.2.4. مذاکره حضوری

5.2.5. نوبت دهی در مذاکرات

5.2.6. استراتژی های متقاعد کننده

5.2.7. مدیریت اختلافات

5.3. مصلحت گرایی در تأثیرات فرهنگی بر رسوم

5.4. فرهنگ مرکب در شهر جهانی

5.5. نیاز به درک مفاهیم اجتماعی محلی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In the lastfew decades, scholars in global public relations (PR) have called for more research and education in multicultural communication (Macnamara, 2004; Sriramesh, 2003). This charge has become more urgent today given the increasing number of multinational organizations operating in an ever internationalizing economy that are endlessly “globalizing”, “glocalizing” or “grobalization” (Chaney &Martin, 2014, p. 3)to remain competitive. The need to understandmulticulturalism in our field is further accentuated by large scale human migrations across the globe that has resulted in multicultural communities even within many previously ethnically homogenous countries (Koenig, 2015). Essentially, being culturally competent to communicate effectively with culturally diverse publics both intra- and inter-countries has never been more critical.

1. مقدمه

در دو دهه اخیر، دانشمندان حوزه روابط عمومی (PR) به دنبال پژوهش و آموزش بیشتر در زمینه ارتباطات فرهنگی بوده اند (مک نامارا ، 2004؛ سریرامش ، 2003). با توجه به افزایش تعداد سازمان های چند فرهنگی فعال در اقتصاد بین المللی که برای رقابت دائماً در حال «جهانی شدن »، «جهان محلی شدن » یا «گروبالزیشن » هستند، این کار ضروری تر می گردد (چنی و مارتین ، 2014، صفحه 3). با توجه به مهاجرت های گسترده در سطح جهان که حتی بسیاری از کشورهای یکپارچه اقلیت سابق را به کشورهای چند فرهنگی تبدیل کرده است، نیاز به درک تعدد فرهنگی در حوزه ما اهمیت بیشتری می یابد (کونیگ ، 2015). اساساً توانایی در برقراری ارتباط مؤثر با مردم دارای فرهنگ های مختلف درون کشور و میان کشورها تا این حد مهم نبوده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید