مقاله ترجمه شده درباره جریان لایه مرزی گذرنده از یک ورقه انقباضی نفوذپذیر در یک سیال میکروپولار – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

جریان لایه مرزی گذرنده از یک ورقه انقباضی نفوذپذیر در یک سیال میکروپولار با یک مدل جریان لغزشی مرتبه دوم


عنوان انگلیسی مقاله:

Boundary layer flow past a permeable shrinking sheet in a micropolar fluid with a second order slip flow model


کلمات کلیدی مقاله:

سیال میکروپولار، سطح انقباض، جواب چندگانه، حل عددی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

معادلات اساسی

مورد جریان حالت پایا

پایداری جریان

روش عددی

نتایج و بحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Eringen [1] is a pioneering researcher who has formulated about four decades ago the theory of micropolar fluids. It is well known that in many of the real fluids the shear behaviour cannot be characterized by Newtonian relationships and hence researchers have proposed diverse non-Newtonian fluid theories to explain the deviation in the behaviour of real fluids with that of Newtonian fluids. One such theory is that of micropolar fluids. This theory accounts for the internal characteristics of the substructure particles with the assumption that they are allowed to undergo rotation independent of their linear velocity. Micropolar fluids represent fluids consisting of rigid randomly oriented particles suspended in a viscous medium when the deformation of the particles is ignored. The theory of the micropolar fluids can be considered as a generalization of the Navier–Stokes equations. In fact it is a subclass of microfluids, since it takes into account the microstructure of the fluid along with the inertial characteristics of the substructure particles, which are allowed to undergo rotation. Using Eringen’s definition on microfluids, a simple microfluid is a fluid medium whose properties and behaviour are strongly influenced by the local motions of the material particles contained in each of its volume elements.

1- مقدمه
ارینگن [1] یک پژوهشگر پیشگام در زمینه فرمولبندی نظریه سیالات میکروپولار در چهار دهه گذشته است. به خوبی معلوم شده است که در بسیاری از سیالات واقعی رفتار برشی نمی تواند توسط روابط نیوتنی توصیف شود و از این رو، پژوهش گران نظریات متنوع درباره سیالات غیرنیوتنی برای توجیه انحراف رفتاری سیالات واقعی نسبت به سیالات نیوتنی ارائه کرده اند. یکی از این نظریه ها مربوط به سیالات میکروپولار است. این نظریه مربوط به مشخصه های درونی ذرات زیرساختاری است که متحمل دوران مستقلی نسبت سرعت خطی خود می شوند. سیالات میکروپولار، سیالاتی هستند که از شبکه ای از ذرات تشکیل شده اند که در یک محیط چسبناک دارای جهت گیری تصادفی هستند به طوری که تغییر شکل ذرات نادیده گرفته شده است. نظریه سیالات میکروپولار را می توان به عنوان تعمیمی از معادلات ناویه-استوکس در نظر گرفت. در حقیقت این سیال یک زیررده از میکروسیال ها است، زیرا در زمره میکروساختارهای سیال قرار می گیرد و نیز دارای مشخصه های لختی ذرات زیرساختاری است که اجازه دارند تحت دوران قرار بگیرند. با استفاده از تعریف ارینگن در باره میکروسیالها، یک میکروسیال ساده، محیط سیالی است که ویژگی ها و رفتار آن به شدت تحت تأثیر حرکت های موضعی ذرات مادی موجود در هر عنصر حجم است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید