مقاله ترجمه شده درباره همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار


عنوان انگلیسی مقاله:

Business Process Management Alignment


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

پیشینه روش جدید توجه به همترازی برای BPM

همترازی BPM

تحقق همترازی برای BPM

سناریو های کسب و کار که به همترازی فرآیند کسب و کار نیاز خواهند داشت

همترازی سهامدار

دارایی همترازی ، برنامه و مدیریت پروژه

همترازی BPM با هوش کسب و کار برای کسب برتری فرآیند کسب و کار

همترازی BPM با مدیریت داده جامع برای نظارت جامع داده ، مباشرت و فرآیند های شرکت

همترازی BPM با SOA برای شرکت سرویس محور مبتنی بر کسب و کار

همترازی BPM با ابر به عنوان سرویسی برای فرآیند های کسب و کار

مزیت های همترازی BPM

نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

INTRODUCTION

Alignment is a concept that dates back to the late 1990s, when it was described by Paul Strassmann1: “Alignment is the capacity to demonstrate a positive relationship between information technologies and the accepted financial measures of performance.” Alignment of business process management (BPM) hence should follow a similar principle or pattern to be effective. The objective therefore is how this alignment to and between BPM can create value that is ultimately measurable as a favorable financial outcome for a commercial enterprise. Business process management alignment, which is focused on both reusability and accelerating automation, requires that business managers have an understanding of what alignment is, how to develop an alignment competency, and what considerations should be made by organizations to ensure alignment is adequately adopted. This chapter discusses these aspects of alignment and gives credence to the development of aligned BPM.

مقدمه

همترازی مفهومی می باشد که به قبل از آخر دهه 1990 بر می گردد که در ان زمان همترازی توسط پائول استراسمن توضیح داده شد: همترازی در واقع ظرفیتی برای اثبات رابطه مثبت بین فناوری های اطلاعات و اقدامات مالی پذیرفته شده عملکرد می باشد . ازاینرو ، همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( BMP ) بایستی از قاعده یا الگوی مشابه تبعیت کند که قرار است موثر باشد . بنابراین ، هدف این است که چگونه این با BMP و بین آن همترازی دارد و می تواند ارزشی را خلق نماید که در نهایت همانند نتیجه مالی مطلوب برای شرکت تجاری قابل سنجش می باشد .

همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار که هم بر قابل استفاده بودن مجدد و تسریع خودکار سازی تمرکز می کند ، لازم می داند که مدیران کسب و کار دارای درک از انچیزی می باشند که همترازی این گونه تعریف می گردد که چگونه شایستگی همترازی را توسعه داد و چه ملاحظاتی بایستی توسط سازمان ها اتخاذ گردند تا تضمین نمایند که همترازی به اندازه کافی پذیرفته می شود . فصل حاضر در مورد این جنبه های همترازی بحث می کند و توسعه BPM همتراز شده را باور پذیر می کند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید