مقاله ترجمه شده درباره زیست شناسی دیواره سلولی: چشم اندازهایی از تصویربرداری دیواره سلولی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

زیست شناسی دیواره سلولی: چشم اندازهایی از تصویربرداری دیواره سلولی


عنوان انگلیسی مقاله:

Cell Wall Biology: Perspectives from Cell Wall Imaging


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار سلول، دیواره سلولی، تصویربرداری فلورسنس ، تکوین، تصویربرداری از دیواره سلولی، پلی‌ساکاریدها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

از شیمی دیواره سلولی تا زیست شناسی دیواره سلولی

تصویربرداری از گلیکوم: چالش‌های تشخیص و فراتر از آن

مشخص کردن عملکرد پلی‌ساکارید

آیا زیست‌شناسی دیواره سلولی با مکانیک و فیزیک سازگار است


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

INTRODUCTION

Growing plant organs have the strength and flexibility to resist the impacts of rain and intense gusts of winds and also the capability of penetrating compacted soils. The mechanical robustness of plant organs is due to the presence of tough cell walls at cell surfaces. Cell walls do not only impart cell shapes and mechanical properties for extension growth in variable environments, but are also responsible for cell-to-cell adhesion that is a core attribute of the mechanical robustness of growing plants. The importance of plant cell walls extends into many areas of human activity and endeavor. Cell walls are an important set of biomaterials in that they are not only crucial for the properties of plant organs and hence crop growth, but they are in addition the major repository for the Earth’s photosynthetically fixed carbon and a crucial resource in carbon recycling. Cell walls are therefore critical to plant and microbial growth, herbivore nutrition, and to the maintenance of terrestrial and marine ecosystems. Moreover, cell walls are widely exploited in diverse human activities relating to food, food additives, industrial enzymology, fibers, textiles, paper, lumber, and biofuels. This wide reach of issues pertaining to cell walls and their components places them with a central importance in biology (Albersheim et al., 2010).

مقدمه
اندام‌های گیاهی در حال رشد قدرت و انعطاف‌پذیری لازم برای مقاومت در برابر اثرات باران و بادهای شدید و همچنین توانایی قابلیت نفوذ به خاک‌های فشرده را دارند. استحکام مکانیکی اندام‌های گیاهی به دلیل حضور دیواره‌های سلولی سخت در سطوح سلولی است. دیواره‌های سلولی نه تنها اشکال سلولی و خواص مکانیکی را برای افزایش رشد در محیط‌های متغیر ایجاد می‌کنند؛ بلکه همچنین مسئول چسبندگی سلول به سلول هستند که این چسبندگی سهم اصلی را در استحکام مکانیکی گیاهان در حال رشد دارد. اهمیت دیواره‌های سلولی گیاهی در بسیاری از زمینه‌های فعالیت و تلاش انسانی افزایش یافته است. دیواره‌های سلولی مجموعه مهمی از مواد زیستی هستند که این مواد نه تنها برای خواص اندام‌های گیاهی و از این رو رشد محصول ضروری می‌باشند؛ بلکه همچنین مخازن بزرگی برای تثبیت کربن به روش فتوسنتز و منبع حیاتی در بازیافت کربن نیز هستند. بنابراین دیواره‌های سلولی برای گیاه و رشد میکروبی، تغذیه گیاهخواران و حفظ اکوسیستم‌های خشکی و دریایی حیاتی هستند. علاوه بر این، دیواره‌های سلولی به طور گسترده در فعالیت‌های مختلف انسانی مربوط به غذا، افزودنی‌های غذایی، آنزیمولوژی صنعتی، الیاف، پارچه‌ها، کاغذ، الوار و سوخت‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گستره وسیع از مسائل مربوط به دیواره‌های سلولی و اجزاء آنها، در زیست‌شناسی آنها را در مرکز توجه قرار می‌دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید