مقاله ترجمه شده درباره توجه به زوال خاک بستر خاکی پایدار در طراحی تحلیلی روسازی راه – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

توجه به زوال خاک بستر خاکی پایدار در طراحی تحلیلی روسازی راه


عنوان انگلیسی مقاله:

Consideration of the deterioration of stabilised subgrade soils in analytical road pavement design


کلمات کلیدی مقاله:

زوال، تثبیت، خاک بستر، طراحی تحلیلی روسازی یا سنگفرش


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، سازه و مهندسی راه و ترابری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

معرفی

برنامه تجربی

معادله دوام

ضریب یا مدول غیرخطی برجهندگی

تجزیه و تحلیل بخش روسازی

زوال تدریجی مدول برجهندگی

نمونه طراحی روسازی

نتایج

بحث آخر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
The road pavement is a structural system which is designed, for a predetermined period of time, to withstand the combined effects of traffic and the environment so that the subgrade is adequately protected and that vehicle operating costs and safety are maintained within acceptable limits (McElvaney and Snaith, 2002). When carrying out the structural design of road pavements using an analytical process a numerical model of the pavement structure is used to determine the stresses, strains and deformations at critical locations within the pavement structure. Such models require the characterisation of appropriate resilient modulus values for the materials comprising the road pavement. The critical stresses, strains and deformations so determined are compared with allowable values determined via repeated load laboratory experiments to formulate the design. The resilient modulus and resistance to permanent deformation of many fine-grained subgrade soils however is affected considerably by changes in moisture content

معرفی
سنگفرش یا روسازی و سطح جاده یک سیستم ساختاری است که برای یک دوره پیش تعیین شده از نظر زمانی و به منظور مقاومت در برابر اثرات ترکیبی ترافیک و محیطی طراحی شده است، به طوری که بستر آن به اندازه کافی محافظت شده و هزینه های عملیاتی خودرو و ایمنی آن در محدوده قابل قبول حفظ می شود (McElvaney و Snaith، 2002). هنگامی که طراحی ساختاری پیاده رو یا سنگفرش جاده با استفاده از فرآیند تحلیل یک مدل عددی با ساختار روسازی انجام می شود، برای تعیین تنش ها، تغییر شکل نسبی یا افزایش طول نسبی و تغییر شکل در مکان های مهم در ساختار پیاده رو یا سنگفرش نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل ها نیازمند توصیف مقدار مدولیا یا ضریب برجهندگی مناسبی برای مواد آسفالت جاده هستند. تنش بحرانی، افزایش طول نسبی و تغییر شکل خیلی مشخص از طریق ضرایب و تکرار آزمایشات آزمایشگاهی بار برای تدوین و فرمول بندی طراحی با مقادیر مجاز مقایسه شده است. اگرچه مدول یا ضریب انعطاف پذیر و مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی بسیاری از خاک های دانه ای بستر، بطور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات در رطوبت است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید