مقاله ترجمه شده درباره مشتقات سولفونامید کومارین به عنوان مهارکننده های انتخابی و قدرتمند COX-2 – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مشتقات سولفونامید کومارین به عنوان مهارکننده های انتخابی و قدرتمند COX-2 با اثربخشی در مهار تکثیر و متاستاز سرطان


عنوان انگلیسی مقاله:

Coumarin sulfonamides derivatives as potent and selective COX-2 inhibitors with efficacy in suppressing cancer proliferation and metastasis


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ایمنی شناسی پزشکی، بیوشیمی و داروشناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Inflammation had emerged as a dominating factor promoting cancer progression. 1, 2 Inflammatory mediators including cytokines, chemokines, and growth factors 3, 4 promoted cancer cell growth. Prostaglandin E2 which acted as inflammatory mediators influence many mechanisms that played a significant role in tumorigenesis such as cell proliferation, angiogenesis, apoptosis, and metastasis. 5, 6 Prostaglandins including PGE2 were derived from arachidonic acid catalyzed by two isoforms cyclooxygenase: the constitutive COX-1 and the inducible COX-2. 7 COX-1 protein was ubiquitously expressed a wide range of tissues, whereas COX-2 was an inducible enzyme that could promptly up-regulated by mediator of triggering inflammation and thus was in the charge of acute increases in PGs synthesis. 8, 9 COX-2 overexpression was a characteristic feature of most malignant tumor and contributed to poor outcomes in multiple malignancies.10-12

التهاب به عنوان یک فاکتور غالب در افزایش پیشرفت سرطان نمود پیدا کرده است. 1.2 واسطه های التهابی از جمله سیتوکاین ها، کموکاین ها، و فاکتورهای رشد، رشد سلول سرطانی را افزایش می دهند. 3.4 پروستاگلاندین E2 که به عنوان واسطه ی التهابی عمل می کند بسیاری از مکانیسم هایی که یک نقش معنی دار در تومورزایی بازی می کنند مانند تکثیر سلولی، آنژیوژنز، آپوپتوز و متاستاز را تحت تاثیر قرار می دهد. 5و6 پروستاگلاندین ها از جمله PGE2 از آراشیدونیک اسید کاتالیز شده توسط دو ایزوفرم سیکلواکسیژناز مشتق می شوند: COX-1 ساختمانی و COX-2 قابل القا. 7 پروتئین COX-1 به صورت فراگیر در یک طیف گسترده ای از بافت ها بیان می شود، در حالی که COX-2 یک آنزیم قابل القا می باشد که می تواند فورا توسط واسطه ی راه انداز التهاب دچار فراتنظیمی شود و بنابراین مسئول افزایش حاد در سنتز PGs ها می باشد. 8.9 بیان بیش از حد COX-2، یک ویژگی مشخصه از بیشتر تومورهای مهاجم می باشد و به نتایج ضعیف در چندین بدخیمی کمک می کند. 10-12


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید