مقاله ترجمه شده درباره عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لهستانی ذکر شده


عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies


کلمات کلیدی مقاله:

امور مالی شرکت ها، سیاست تقسیم سود، بازارهای نوظهور، بورس ورشو


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بررسی گزارشات

قدرت نفوذ

نقدینگی

سودآوری

اندازه

ریسک

روش شناسی ، داده ها و فرضیه ها

نتایج تجربی

نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The notion that dividends policy is an important aspect of corporate finance and it has implications for many group of company’s stakeholders (investors, managers, lenders) is not new. The discussion on its relevance has been ongoing since the pioneering works of Gordon (1959), Lintner (1956, 1962) and Miller and Modigliani (1958, 1961). Black (1976) wrote that “the harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces that just do not fit together”. Since the mentioned work of Black, dividend payout policy has been the primary puzzle in corporate finance.

مقدمه
مفهوم سیاست های تقسیم سود یک جنبه مهم از امور مالی شرکت ها است و برای بسیاری از گروهان ذینفع در شرکت ( سرمایه گذاران ، مدیران و وام دهندگان) زیاد چیز جدیدی نیست. بحث در زمینه ارتباط آن از زمان پیشگامانی مانند گاردن 1959 ، لینتنر 1956 ، میلنر و مودیگلیانی 1958 به صورت مداوم پیگیری می شود. بلک در سال 1976 مطرح کرد که بسیار سخت است که ما این تقسیم را به تصویر بکشیم ، و بیشتر به یک پازل شبیه است که قطعاتش با یکدیگر تطابقی ندارند. بر مبنای کارهای انجام شده توسط بلک ، سیاست پرداخت سود در درجه اول در بخش مالی شرکت به یک پازل شبیه است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید