تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی: مروری بر خطرات سلامت انسان


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی: مروری بر خطرات سلامت انسان


عنوان انگلیسی مقاله:

Domestic waste composting facilities: A review of human health risks


کلمات کلیدی مقاله:

 زباله جامد شهری، بخش آلی، تجهیزات تبدیل کود گیاهی، خطرات شیمیایی، خطرات زیست شناختی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی محیط زیست، مواد زائد جامد و بازیافت و مدیریت پسماند


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-کارخانه های تهیه کود گیاهی و خطرات شیمیایی

3- کارخانه های کود گیاهی و خطرات زیست شناختی

4- کارخانه های کود گیاهی و محیط زیست پیرامون

5- خلاصه و جهت گیری های تحقیق


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Currently, the major methods of waste management are: a) recycling—the recovery of materials from products after they have been used by consumers, b) composting—an aerobic, biological process of degradation of biodegradable organic matter, c) sewage treatment— a process of treating raw sewage to produce a non-toxic liquid effluent which is discharged to rivers or sea, and a semi-solid sludge, which is used as a soil amendment on land, incinerated or disposed in a landfill, d) incineration—a process of combustion designed to recover energy and reduce the volume of waste going to disposal, and e) landfill—the deposition of waste in a specially designated area, which in modern sites consists of a pre-constructed ‘cell’ lined with an impermeable layer (man-made or natural) and with controls to minimize emissions (Rushton, 2003).

1-مقدمه
در حال حاضر روش های عمده مدیریت زباله عبارت اند از: الف) بازیافت-بازیابی مواد از محصولات پس از اینکه مصرف کنندگان آنها را استفاده کردند، ب) تبدیل به کود گیاهی-فرایند ایروبیک و زیست شناسی تجزیه ماده آلی زیست تخریب پذیر ج) تصفیه فاضلاب- فرایند تصفیه فاضلاب خام به محصولی عاری از مایع سمی که به رودخانه یا دریا تخلیه می شود و گل و لای نیمه جامد آن به عنوان خاک در زمین استفاده شده، سوزانده شده یا در محل دفن زباله تدفین می گردد، د) سوزاندن-فرایند احتراق به منظور بازیابی انرژی و کاهش حجم زباله ای که قرار است دور ریخته شود و ه) دفن زبال—دور ریزی زباله در ناحیه طراحی شده ویژه در مکان های مدرن که شامل جایگاه از پیش ساخته شده با لایه نفوذ ناپذیر ( طبیعی یا دست ساخت انسان) و کنترل و به حداقل رسانی خروجی ها می باشد.


 

دیدگاهتان را بنویسید