مقاله ترجمه شده درباره تعادل بازار و سیاست های بهنیه – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رشد اقتصادی و منابع آلاینده: تعادل بازار و سیاست های بهنیه


عنوان انگلیسی مقاله:

Economic growth and polluting resources: Market equilibrium and optimal policies


کلمات کلیدی مقاله:

منابع طبیعی، آلودگی، رشد اقتصادی، سیاست محیط زیست


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی، علوم اقتصادی و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و آلودگی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-طراحی مدل

2.1 تولید کننده های کالاهای پایانی

2.2 مشتریان

2.3 بخش منابع

2.4 دولت

3- تعادل

3.1 تعادل متقارن و حالت ایستا

3.2 رفتار کارگذار

3.2.1 انسانها

3.2.2 بخش محصولات نهایی

3.2.3 بخش منابع طبیعی

3.2.4 بازار مالی

3.3 ویژگی های کلی تعادل حالت ایستا

4- اثرات سیاسی

4.1 یارانه

4.2 مالیات انتشارات (سیاست محیطی)

5-بهینگی و مطلوبیت

6- تحلیل تجربی

7-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper develops an endogenous growth model to study the decentralized equilibrium and the optimum conditions in an economy which uses polluting resources. The model includes two policy instruments, a subsidy to final consumption and an emissions tax. It also considers two forms of endogenous technical change, pollution-reducing knowledge and horizontal innovation. We show that, if the efficiency of knowledge to reduce emissions is sufficiently high, a higher output is compatible with lower emissions in both levels and growth rates. Additionally, if the two instruments are used together the economy may achieve a higher output and lower emissions since the subsidy may offset, at least partially, the negative tax effects.

چکیده

این مقاله مدل رشد درونی و ذاتی را جهت بررسی شرایط بهینه و تعادل غیر متمرکز در اقتصادهای استفاده کننده از منابع آلاینده را طراحی و پیشنهاد میکند. این مدل شامل دو ابزار سیاسی است : یارانه و کمک مالی مصرف نهایی و مالیات بر انتشار است . این مدل نیز دو نوع تغییر درون زای فنی ، یعنی دانش کاهش آلودگی و نوآوری وابتکارات افقی را بررسی می کند. ثابت می کنیم ، اگر اثر بخشی دانش کاهش انتشارات به قدر کافی بالا باشد ، انگاه برون داده و بازده بالاتر با انتشارات کمتر با هر دو سطح و نرخ رشد سازگار است . بعلاوه ،در صورت استفاده همزمان از دو ابزار سیاسی ، آنگاه اقتصاد میتواند به بازده بالاتر و انتشارات کمتری دست یابد ، زیرا یارانه ، حداقل تا حدودی اثرات منفی مالیات را جبران می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید