مقاله ترجمه شده درباره تاثیر برخی مخلوط ها بر زمان ایجاد و قدرت تکامل خمیر سیمان در مراحل اولیه


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر برخی مخلوط ها بر زمان ایجاد و قدرت تکامل خمیر سیمان در مراحل اولیه


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of some admixtures on the setting time and strength evolution of cement pastes at early ages


کلمات کلیدی مقاله:

تسریع کننده سختی، تسریع کننده ایجاد،مراحل اولیه سیمان، قدرت فشاری، زمان ایجاد، دما


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت ساخت و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه آزمایشی

3. نتایج و بحث

3.1 زمان تنظیم و قدرت فشرده سازی

3.1.1. تاثیر کلسیم نیترات (M11 و M21)

3.1.2. تاثیر تری اتانول آمین (M12، M22).

3.1.3. تاثیر تری ایزوپروپانول آمین (M13، M23)

3.1.4. تاثیر نیرات کلسیم مخلوط شده با تری اتانول آمین (M14، M24)

3.1.5. تاثیر نیترات کلسیم ترکیب شده با تری ایزوپروپانول آمین (M15، M25)

3.2. ایجاد دمای آبگیری

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The present economic constraints require acceleration in the speed of work in the construction industry. The need for a concrete with sufficient strength at a very early age is in many situations very important. Such concrete is obtained through the use of some admixtures such as water-reducing superplasticiser, set accelerators and hardening accelerators. Standards about admixtures for concrete and mortar differentiate between set and hardening accelerators namely; – Set accelerator is defined as an admixture that decreases the initial setting for the transition of the mix from the plastic to the rigid state. – Hardening accelerator is defined as an admixture that increases the rate of development of early strength in the concrete with or without affecting the setting time.

1. مقدمه
محدودیت های اقتصادی فعلی نیازمند تسریع در سرعت عمل در ساختار صنعت است. نیاز به یک بتن با قدرت کافی در مراحل اولیه در بسیاری از موارد حائز اهمیت است. چنین بتن با استفاده از برخی مخلوط ها مانند سوپرپلاستیزیر ها احیای آب، شتاب دهنده ایجاد و تسریع کننده های سختی است. استانداردها در مورد مخلوط های بتن و ساروج بین مجموعه و شتاب دهنده های سختی متفاوت است که شامل؛
مجموعه شتابدهنده ها به عنوان یک مخلوط توضیح داده می¬شوند که مجموعه اولیع را برای انتقال مخلوط از حالت خمیری به حالت سخت دارند.
تسریع کننده های سختی به عنوان مخلوطی تعریف می شود که سرعت توسعه قدرت اولیه را دربتنبا و بدون تاثیر بر زمان ایجاد افزایش می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید