مقاله ترجمه شده درباره عضو و حمایت سازمانی درک شده در نوآوری سازمانی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات تبادل رهبر – عضو و حمایت سازمانی درک شده در نوآوری سازمانی: مورد مطالعاتی تکنوپارک دنیزلی


عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of Leader–Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark


کلمات کلیدی مقاله:

نوآوری سازمانی، تبادل رهبر-عضو، پشتیبانی سازمانی درک شده، فرهنگ سازمانی، خلاقیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تکنولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بررسی گزارشات و فرضیه ها

نوآوری سازمانی

تبادل رهبر-عضو به عنوان یک پیش نیاز در فرآیند نوآوری

پشتیبانی سازمانی درک شده به عنوان یک پیش نیاز برای نوآوری

روش تحقیق

هدف تحقیق

نمونه گیری و جمع آوری داده ها

تحلیل ها و نتایج

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Today, companies compete in a dynamic and unpredictable environment. Innovation is considered as a key surviving in such environments. The main role of the innovation is to provide a competitive advantage for the company. A number of factors have been discussed to influence organizational innovation. The factors can be categorized as group level such as leadership style and organizational level like strategy, organizational structure, culture, climate, and organizational support. Among group factors, leaders are considered as one of the most influential predictors of innovation (Amabile, 1998; Jung, 2001; Mumford and Gustafson, 1988).

مقدمه
امروزه ، شرکت ها در یک محیط پویا و غیر قابل پیش بینی رقابت می کنند. نوآوری ، یک مولفه کلیدی برای بقا در چنین محیط هایی است. نقش اصلی نوآوری، فراهم کردن مزیت رقابتی برای شرکت است. تعدادی از عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی نیز مورد بحث قرار گرفته اند. عوامل که می توانند به صورت یک گروه طبقه بندی شوند و عبارتند از سبک رهبری ، سطح سازمانی مانند استراتژی، ساختار سازمانی ، فرهنگ ، جو و حمایت سازمانی. در میان این گروه از عوامل ، رهبران یکی از مولفه های مهم و موثر پیش بینی کننده نوآوری هستند ( آمابیل 1998 ، جانگ 2001 ، مامفورد و گاستافسون 1988).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید