مقاله ترجمه شده درباره اهداف حفاظت از محیط زیست،سیاست و مردم در تنظیم GMOs در اروپا – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اهداف حفاظت از محیط زیست، سیاست و مردم در تنظیم GMOs در اروپا


عنوان انگلیسی مقاله:

Environmental protection goals, policy & publics in the European regulation of GMOs


کلمات کلیدی مقاله:

GMOs، خطر، اهداف حفاظت از محیط زیست، مقررات، خدمات محیط زیستی، خدمات فرهنگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2. مواد و روش ها

3- نتایج

3-1- EFSA و ابعاد اجتماعی و فرهنگی خدمات اکوسیستم

4- بحث

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The regulation of genetically modified organisms (GMOs) in European agriculture has been a deeply controversial issue for decades. In recent years, however, the sense of crisis that this has generated for the European Union has intensified as several of the larger and more powerful member states (e.g. Germany, France, Austria and Italy), have declared national prohibitions on the cultivation of particular genetically modified crops despite safety approvals from the European Commission and the European Food Safety Authority (EFSA) (see GMO-free Europe 2010). According to Directive 2001/18, ‘temporary’ prohibitions by member states are legally permitted under the safeguard clause (Article 23) if made on the basis of a potential risk to human health or the environment that is supported by new scientific knowledge. EFSA has, however, evaluated each prohibition on GM crop cultivation to date and deemed all of them lacking in sufficient scientific support. The national bans have therefore effectively been declared illegal. Despite this, the bans remain in place and this has created a deep and reverberating political impasse that scientific method and process have not been able to resolve, despite several years of intense effort (Wickson and Wynne, 2012a).

1- مقدمه
تنظیم ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (GMOs) در کشاورزی اروپا در دهه های گذشته مسئله ای بسیار بحث برانگیز بوده است. با این حال، در سال های اخیر مفهوم بحران ایجاد شده برای اتحادیه اروپا از زمانی شدت گرفت که چند تا از بزرگ ترین و قوی ترین کشورهای عضو (به عنوان مثال آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا)، با وجود مصوبات ایمنی کمیسیون اروپا و سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA)، ممنوعیت های ملی را در کشت برخی از محصولات اصلاح شده ی ژنتیکی اعلام کردند (GMO-free Europe 2010). با توجه به بخشنامه 2001/18، در صورتی که ممنوعیت ‘موقت’ توسط کشورهای عضو بر اساس خطر بالقوه برای سلامت انسان ها یا محیط زیست باشد، به طور قانونی تحت ماده حفاظت (ماده 23) مجاز شده و توسط دانش علمی جدید پشتیبانی می شود. با این¬حال، EFSA، هر نوع منع کشت GM موجود را ارزیابی کرده و مشخص شده است که تمام آن ها فاقد پشتوانه علمی کافی تلقی می شوند. بنابراین ممنوعیت های ملی، غیر قانونی اعلام شده است. با وجود این، ممنوعیت در جای خود باقی مانده است، که نشان دهنده ی یک تنگنای سیاسی عمیق و طنین انداز است که روش ها و فرآیندهای علمی با وجود تلاش شدید چندین ساله، قادر به حل آن نیستند (Wickson and Wynne, 2012a).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید