مقاله ترجمه شده درباره تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان


عنوان انگلیسی مقاله:

Export Financing in International Construction: Case Study of Siemens Power Division in Oman


کلمات کلیدی مقاله:

اعتبار خریدار، مزیت رقابتی، ساخت و ساز، اعتبار آژانس صادرات، پروژه، تامین مالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی و صادرات، اقتصاد پول و بانکداری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – مطالعه موردی – ساخت Barka III و Sohar II – نیروگاه های چرخه ترکیبی در عمان

2-1 سلطان نشین عمان

2-2 kfw IPEX-Bank

2-3 Euler Hermes – آژانس اعتبار صادراتی ) ( ECA

2-4 زیمنس در عمان

2-5 ساختار تامین وجه

3 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Many construction and technological firms grew beyond borders of their countries since their market size couldn’t absorb their growing production capacities. Similarly, orientation to certain market segments forced these firms to go abroad in order to sustain their revenues, further improve their specialization and expand shareholder value. Due to increasing competition in the world market, traditional prerequisites do not necessarily have to lead to success in international bids. In addition to technological excellence, long-lasting experience, quality and cost leadership, securing project financing can play a crucial role in project bids. International Joint Venture (IJV), led by Siemens, gained an order with an international bid for delivery of two power plants with combined cycle to Oman, due to securing project financing for multinational investor. Project financing, arranged by German state-owned KfW IPEX-Bank, proved to be the turning point in this international tender. Siemens and its Korean partner successfully delivered both power plants in full conformance to investor’s requirements. Despite uneasy market conditions and financial markets recovering from financial crises, German and Korean government export credit agencies (ECAs) opened new export opportunity, in order to support their home economies. Whereas jobs in Germany were secured, Siemens as a leading contractor improved its market position within the region of Middle East. At the same time, Sultanate of Oman gained access to highly efficient power sources with low impact on environment. This reference study demonstrates increasing and necessary role of government export-oriented agencies and banks for reaching exporters’ success in international business. The main objective of this paper is to contribute to identification of exporter’s key success factors, when delivering project on export financing principles. In order to clearly introduce key aspects of this advanced export financing concept, case study as a research methodology was selected.

چکیده

تعدادی از شرکت های ساختمانی و فناورانه فراتر از مرز های کشور هایشان رشد کرده اند چون اندازه بازار اشان نمی توانست ظرفیت های تولید در حال رشد اشان را جذب نماید . به طور مشابه ، جهت گیری برای بخش های معین بازار باعث گردید تا این شرکت ها مجبور گردند تا به منظور حفظ درامد هایشان ، بهبود بیشتر تخصص اشان و توسعه مقدار سهامدار به کشور های خارجی بروند . پیش نیاز های سنتی به دلیل زیاد شدن رقابت در بازار جهانی ضرورتا مجبور نیستند تا در مناقصه های بین المللی موفق شوند . تامین مالی ایمن پروژه علاوه بر برتری فناورانه ، تجربه طولانی ، کیفیت و رهبری هزینه می توانند نقش حیاتی در مزایده های پروژه ایفاء کنند . سرمایه گذاری مشترک بین المللی ( IJV ) با رهبری شرکت زیمنس به سفارش در مزایده بین المللی برای تحویل دو نیروگاه با چرخه ترکیبی برای عمان به دلیل ایمن کردن تامین وجه ایمن پروژه برای سرمایه گذار چند ملیتی دست یافته بود . تامین وجه پروژه که توسط بانک kfw IPEX-Bank دولتی آلمان هماهنگ شده بود ، ثابت کرد که نقطه تحول در این مناقصه بین المللی می باشد . شرکت زیمنس و شریک کره ای اش به طور موفقیت آمیزی هر دو نیروگاه را باتبعیت کامل به الزامات سرمایه گذار تحویل داده اند . علی رغم این که شرایط دشوار بازار و بازار های مالی در حال بهبود از بحران های مالی می باشند ، آژانس های اعتباری صادراتی دولت کره و آلمان ( ECA ) یک فرصت صادراتی جدید را افتتاح کردند تا از اقتصاد های داخلی اشان حمایت نمایند نظر به این که شغل ها در آلمان ایمن بوده اند ، شرکت زیمنس به عنوان پیمانکار پیشگام به بهبود موقعیت بازار اش درون منطقه خاورمیانه پرداخته بود . کشور عمان در همان زمان به منابع برق بی نهایت کارامد با کمترین تاثیر بر محیط زیست دسترسی یافته بود . این مطالعه مرجع در واقع نقش فزاینده و ضروری آژانس های صادرات محور دولت و بانک ها برای کسب موفقیت صادر کنندگان در کسب و کار بین المللی راثابت می کند . هدف اصلی مقاله حاضر این است تا در شناسایی فاکتور های موفقیت کلیدی صادر کنندگان در زمانی مشارکت نماید که پروژه را در اصول تامین وجه صادراتی تحویل می دهند . مطالعه موردی به عنوان روش شناسی تحقیق به منظور معرفی شفاف جنبه های کلیدی این مفهوم تامین وجه صادراتی پشرفته انتخاب گردید .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید