مقاله ترجمه شده درباره رویکرد تصمیم‌گیری چند-معیاری فازی برای ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در طرح – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رویکرد تصمیم‌گیری چند-معیاری فازی برای ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در طرح


عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Approach to assess the Project Quality Management in Project


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت کیفیت پروژه، نظریه فازی، ANP فازی (فرایندهای شبکه تحلیلی فازی)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مولفه‌های تحقیق مدیریت کیفیت پروژه

2.1. برنامه‌ریزی کیفیت

2.2. تضمین کیفیت

2.3. کنترل کیفیت

3. روش تحقیق

3.1. نظریه فازی و اعداد فازی

3.2. روش ANP فازی

4. تجزیه و تحلیل تجربی

4.1. توصیف پیش زمینه و مساله

4.2. جمع‌آوری داده

4.3. محاسبه وزن‌های ANP فازی

5. بحث‌ها و نتیجه‌گیری‌های


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Project quality management is all of the processes and activities needed to determine and achieve project quality. Quality is a slippery concept, argues Garvin (1992), “easy to visualize, and yet exasperatingly difficult to define.” Based on Reeves and Bednar (1994), we explore three concepts of quality developed over time and discuss how these relate to the nature of projects, as expressed in the last section. Some of the concepts are tailored to embrace quality of goods and others of services. This is an important distinction in project contexts. Although a “project” may be defined as a manufacturing process type (Slack et al., 2004), it is true to say that projects can also be considered a “hybrid” of services and goods. In this article we understand goods as the outcome of the project, e.g. a factory, software code, or a new product, while services refers to the process of developing this outcome, the m

1. مقدمه
مدیریت کیفیت پروژه، تمام فرایندها و فعالیت‌های مورد نیاز برای تعیین و دستیابی به کیفیت پروژه است. گاروین (1992) استدلال می‌کند که «کیفیت، مفهوم لغزنده‌ای است، به سادگی قابل تجسم است و در عین حال، تعریف آن بسیار مشکل است». بر اساس ریوز و بدنار (1994) ، ما سه مفهوم از کیفیت توسعه یافته در طول زمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بحث نحوه ارتباط این مفاهیم با ماهیت پروژه می‌پردازیم، همانطور که در بخش آخر بیان شده است.
برخی از مفاهیم به منظور درک کیفیت کالاها و سایر خدمات ارائه شده‌اند. این، تمایز مهمی در زمینه‌های پروژه است. اگرچه «پروژه» را می‌توان به عنوان نوعی فرایند تولید تعریف کرد (اسلک و همکاران، 2004)، گفتن این درست است که پروژه‌ها را می‌توان به عنوان «ترکیبی» از خدمات و کالاها در نظر گرفت. در این مقاله، کالاها را به عنوان پیامد پروژه، مانند کارخانه، کد نرم‌افزار، یا محصولی جدید، می‌شناسیم، در حالی که منظور از خدمات، فرایند توسعه این پیامد، مدیریت پروژه‌ها، روند آن‌ها، نحوه دخالت ذینفعان در فرایندهای تصمیم‌گیری و غیره است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید