مقاله ترجمه شده درباره اثرات شوک انرژی بر روی رشد بهره وری و قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات شوک انرژی بر روی رشد بهره وری و قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده: یک تحلیل ساختاری مدل اتورگرسیون برداری (var)


عنوان انگلیسی مقاله:

Impacts of energy shocks on US agricultural productivity growth and commodity prices—A structural VAR analysis


کلمات کلیدی مقاله:

رشد بهره وری کشاورزی ایالات متحده، بهره روی عامل کل، شوک های انرژی، قیمت محصولات کشاورزی، تحلیل مدل اتورگرسیون برداری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد انرژی و اقتصاد کشاورزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2- تجزیه قیمت محصولات و مدل var( اتورگرسیون برداری) ساختاری

3- داده ها

3-1 قیمت های انرژی

3-2 بهره وری کشاورزی امریکا

3-3 صادرات کشاورزی واقعی آمریکا

3-4 تولید ناخالص داخلی واقعی امریکا

3-5 قیمت محصول کشاورزی امریکا

4- نتایج تجربی و بحث ها

4-1 مسیر زمانی شوک های ساختاری تاریخی براورد شده

4-2 پاسخ های پویای قیمت محصول به شوک انرژی، شوک بهره وری و نواوری های دیگر، کدام ها هستند؟

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
According to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (2012), the annual global food price index1 spiked to a post-1996 high in 2008. That year, the global food price index was more than double its earlier lowest level in 2002. While the price index briefly declined in 2009, it continued to grow and reached 2.5 times its 2002 level in 2011. According to the Economic Research Service (ERS) of the U.S. Department of Agriculture (USDA), the U.S. food grain price increased to 2.5 times its 2000 level in 2008, and the feed grain price doubled its 2000 level over the same time period (USDA, 2013a). In explaining the rise of agricultural commodity prices, most of the attention has focused on demand-side factors, such as growing demand for food in emerging countries (Abbott et al., 2009; Headey and Fan, 2008), or increased use of crops in biofuel production (Zhang et al., 2009; Hertel and Beckman, 2011). However, supply-side factors, such as technical change or energy shocks, have not attracted as much attention. Although some researchers have pointed to a decline in the growth rate of crop yields or a slowing productivity growth as a causal factor behind the rise in agricultural commodity prices (World Bank, 2007; Alston et al., 2009; Abbott et al., 2009), the magnitude of the impacts of agricultural productivity on commodity prices is still unclear.

مقدمه
بر طبق گزارش سازمان خوار و بار جهانی سازمان ملل(2012)، شاخص قیمت جهانی سالانه غذا پس از 1996 میلادی، در 2008 به بالاترین میزان خود رسید. در این سال، شاخص قیمت جهانی سالانه غذا به بیش از دو برابر کم ترین مقدار آن در 2002 رسید. اگرچه شاخص قیمت به طور مختصری در 2009 کاهش یافته است، با این حال این شاخص رشد کرده و در 2011 به 2.5 برابر سال 2002 رسید. بر طبق سرویس تحقیقات اقتصادی(ers) وزارت کشاورزی امریکا(usda) قیمت غلات آمریکا از 2.5 برابر سال 2000 در سال 2008 افزایش یافت و قیمت غلات به دو برابر سطح 2000 در همان سال رسید(usda 2013 a). در توضیح و توجیه افزایش قیمت های محصولات کشاورزی، بیشتر توجهات بر عوامل سمت تقاضا نظیر تقاضای روز افزون برای غذا در کشور های در حال توسعه( ابوت و همکاران 2009، هیدی و فان 2008) یا افزایش استفاده از گیاهان زراعی در تولید بیوفیول( سوخت زیستی)( زانگ و همکاران 2009، هرتل و بکمن 2011) متمرکز است. با این حال، عوامل سمت عرضه نظیر تغییرات فنی یا شوک های انرژی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اگرچه برخی از محققان به کاهش نرخ رشد محصولات زراعی یا رشد بهره وری پایین به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت های محصولات کشاورزی( بانک جهانی 2007، الستون و همکاران 2009، ابوت همکاران 2009) اشاره کرده اند، بزرگی و دامنه اثرات بهره وری کشاورزی بر روی قیمت محصولات هنوز مشخص نیست.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید