ارزیابی اجرا و عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن شبکه مبهم


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی اجرا و عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن شبکه مبهم


عنوان انگلیسی مقاله:

Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard


کلمات کلیدی مقاله:

روشهای ارزیابی، پروژه های بین رشته ای، روند تحلیلی شبکه، نظریه مجموعه فازی، کارت امتیازی متوازن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

نوآوری تکنولوژی، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – روش تحقیق

2-1 ساختار سلسله مراتبی NBSC

2-2 تئوری مجموعه مبهم

2-3 DEMATEL

2-3-1 تولید ماتریس رابطه مستقیم

2-3-2 عادی سازی ماتریس رابطه مستقیم

2-3-3 اکتساب ماتریس رابطه کل

2-3-4 تولید نمودار سببی

2-3-5 کسب ماتریس وابستگی

2-4 ANP

2-5 رویکرد پیشنهادی

3- مطالعه موردی

3-1 مطالعه موردی

3-2 مشکل مطالعه

3-3- نتایج

3-4 بعد از بررسی

4- پیچیدگی های مدیریتی

5 – یادداشت های نهایی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The performance evaluation of a university is an ongoing process that requires continuous monitoring to maintain a high level of internal process evaluation across a number of aspects of an organization. In terms of internal process evaluation, the balanced scorecard (BSC) is well recognized in the literatures that performance measurement should be incorporated in both of financial and non-financial measures; it captures not only a firm’s current performance but also the drivers of its future performance (Banker & Datar, 1989; Dyson, 2000). There are few studies of the development and implementation of the BSC in measuring the performance of university activities, though there are BSC studies on other industries such as banking, textiles, pharmaceuticals (Bremser & Barsky, 2004; Cebeci, 2009; Li & Dalton, 2003; Neufeld, Simeoni, & Taylor, 2001; Wu, Tzeng, & Chen, in press). Even fewer studies deal with the dependent relationships of the BSC with measures in qualitative approaches to measurement activities and implementations in a university.

1 – مقدمه
ارزیابی عملکرد دانشگاه یک فرآیند ادامه دار می باشد که به پایش دایمی برای حفظ سطح بالا ارزیابی فرآیند داخلی در میان بعضی جنبه های سازمان نیاز دارد . کارت امتیاز متوازن بر حسب ارزیابی فرآیند داخلی به خوبی در مطالب شناخته می شود که سنجش عملکرد در سنجش های مالی و غیر مالی یکپارچه شده اند ؛ ان نه تنها عملکرد فعلی بلکه همچنین محرک های عملکرد آینده اش را جذب می کند ( بانکر ئ داتار 1989 ؛ دایسون 2000 ) . مطالعات کمی در مورد توسعه و اجرای BSC در سنجش عملکرد فعالیت های دانشگاه وجود دارند هر چند در انجا مطالعات BSC در صنایع اشان نظیر بانکداری ، نساجی ، دارویی وجود دارند ( برمسر و بارسکی 2004 ؛ سبیک 2009 ؛ لی و دالتون 2003 ) . حتی مطالعات کمتری به روابط وابسته BSC با سنجش های رویکرد های کیفیتی برای فعالیت های سنجش و اجراء در دانشگاه وجود دارند .

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید