ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران


عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective


کلمات کلیدی مقاله:

CSR، عملکرد رقابتی، ظرفیت منطقی، سهامداران، SMEها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ارتباط CSR و عملکرد شرکت

ارتباط مستقیم بین CSR و عملکرد شرکت

شیوه‌ها

نمونه و مواد

ارزیابی

اقدامات CSR

CSR-عملکرد شرکت: نقش واسطه پیشرفت‌های ارتباطی

عملکرد رقابتی (C.PERF)

پیشرفت‌های ارتباطی (R.IMP)

اندازه

شیوه‌شناسی

تحلیل و نتایج PLS

تایید مقیاس

تایید ساختاری

بحث

نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و تحقیقات آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility (SR) or any of its aspects are gaining great attention in the academic and professional fields. Companies are increasingly more aware and encouraged to integrate and participate in CSR issues (Mark-Herbert and Von Schantz, 2007). It has been pointed out as an essential concept that business managers should understand and manage. Firms of all types and sizes are called to become socially responsible, ecologically sustainable and economically competitive (Orlitzky et al., 2011). However, the real development that CSR has experienced in small and medium enterprises (SMEs) is different than in large corporations. In general, SMEs have certain characteristics that do interesting developing detailed and specific studies focused on them. This kind of organization usually shows particular strategies and structures, less formalized and more dependent on the disposition, participation, and ability to design strategies of the owners/managers, which complicate the development of CSR actions similar to large corporations’ practices. The lack of knowledge that SME managers usually have about CSR, the close relations with stakeholders (Fisher et al., 2009; Russo and Tencati, 2009) and the tendency to use informal communication mechanisms (Nielsen and Thomsen, 2009) have been identified as reasons for the incipient research conducted so far. At any rate, this state should not be interpreted as a lack of implementation of CSR practices because, as several empirical studies at the international and national level have supported, SMEs carry out more practices than they acknowledge and, thus, they promote. This phenomenon has been referred to in literature as ‘‘silent social responsibility’’ (Jenkins, 2004; Jamali et al., 2009).

مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، مسئولیت اجتماعی (SR) یا هر یک از ابعاد آن، توجه بسیاری از حوزه‌های علمی و حرفه‌ای را به خود معطوف می‌کند. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای، آگاهی بیشتری کسب کرده و در مباحث CSR مشارکت می‌کنند (مارک-هربرت و فن‌شانتز، 2007). خاطرنشان شده است که مدیران کسب‌وکار باید این مسئله ر در قالب یک مفهوم اساسی درک و مدیریت کنند. شرکت‌ها در هر نوع و اندازه‌ای فرا خوانده می‌شوند تا از لحاظ اجتماعی، مسئول، از لحاظ بوم‌شناختی، پایدار و از لحاظ اقتصادی، رقابتی باشند (اورلیتزکی و دیگران، 2011). با این حال، توسعه واقعی که CSR در SMEها تجربه کرده است در مقایسه با شرکت‌های بزرگ متفاوت است.
به طور کلی، SMEها دارای ویژگی‌های خاصی هستند که توسعه مطالعات دقیق و ویژه متمرکز بر آنها را جالب توجه می‌کند. نوع سازمان معمولا راهبردها و ساختارهای ویژه‌ای را نشان می‌دهد که رسمیت کمتر و وابستگی بیشتری به موقعیت، توانایی و طراحی راهبردهای مالکان/مدیران دارند که توسعه اقدامات CSR را همانند اقدامات شرکت‌های بزرگ با پیچیدگی مواجه می‌کند. عدم آگاهی مدیران SME در مورد CSR، ارتباط نزدیک با سهامداران (فیشر و دیگران، 2009؛ روسو و تنکاتی، 2009) و تمایل به استفاده از مکانیسم‌های ارتباط غیررسمی (نیلسن و تامسون، 2009) به عنوان دلایل انجام تحقیقات اولیه تا به امروز شناخته شده‌اند. در هر مرحله‌ای، این حالت نباید به عنوان عدم اجرای اقدامات CSR تفسیر شود زیرا همان‌گونه که تحقیقات متعدد تجربی در سطح بین‌المللی و ملی نشان داده‌اند SMEها اقداماتی را انجام می‌دهند که از آنها آگاهی داشته و در نتیجه، آنها را توسعه می‌دهند. در ادبیات از این پدیده تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی غیرفعال» نام برده می‌شود (جنکینز، 2004؛ جمالی و دیگران، 2009).

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید