مقاله ترجمه شده درباره چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز


عنوان انگلیسی مقاله:

Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection


کلمات کلیدی مقاله:

انتخاب تأمین کننده سبز، سیستم پشتیبانی تصمیم، ارزیابی متناسب پیچیده، تحلیل بهینه سازی چندهدفه مبتنی بر تحلیل نسبت، گسترش تابع کیفیت، نیازهای مشتری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست، مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بازنگری ادبیات موضوعی

اهمیت پژوهش

چارچوب مجتمع پیشنهادی برای انتخاب تأمین کننده سبز

مرحله III: رتبه بندی تأمین کننده برای هر یک از ملزومات فنی

مرحله IV: رتبه بندی تأمین کننده ها با COPRAS و MOORA

مطالعه موردی: انتخاب تأمین کننده سبز برای یک شرکت لبنی

به کارگیری

راهنمایی های مدیریتی

نتیجه گیری

پیوست


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Supplier evaluation and selection is a significant strategic decision for reducing operating costs and improving organizational competitiveness to develop business opportunities. Moreover, with increasing concern towards environmental protection and sustainable development, it becomes important to pay more attention to environmental requirements and evaluating the potential suppliers by incorporating green factors into the selection process. Thus, the aim of this paper is to put forward an integrated approach for green supplier selection by considering various environmental performance requirements and criteria. The proposed approach addresses the inter-relationships between the customer requirements (CRs) with the aid of decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) method while constructing a relationship structure. Quality function deployment (QFD) model is used to establish a central relationship matrix in order to identify degree of relationship between each pair of supplier selection criteria and CRs. Finally, complex proportional assessment (COPRAS) applied to prioritize and rank the alternative suppliers. A case study is presented to reveal the potentiality and aptness of the proposed methodology

چکیده

ارزیابی و انتخاب تأمین کننده یک تصمیم استراتژیک  چشمگیر برای کاهش هزینه های عملیات و بهبود رقابت های سازمانی در جهت توسعه فرصتهای کسب و کار است. علاوه بر این، با افزایش نگرانی های مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، توجه بیشتر به ملزومات محیط زیستی و ارزیابی تأمین کننده بالقوه و کمک کرفتن از عوامل سبز در فرایندهای انتخاب روز به روز مهمتر می شود. بنابراین، هدف این مقاله ارائه یک رهیافت مجتمع برای انتخاب تأمین کننده سبز با در نظر گرفتن ملزومات و معیار های عملکرد محیط زیستی متنوع است. رهیافت پیشنهادی به روابط متقابل بین ملزومات مشتری (CR ها) با کمک روش آزمایشگاه ارزیابی و تصمیم گیری (DEMATEL) می پردازد در حالی که یک ساختار رابطه را ایجاد می کند. مدل گسترش تابع کیفیت (QFD) برای استقرار یک ماتریس رابطه مرکزی به منظور شناسایی درجه رابطه بین هر جفت از معیارها و ملزومات انتخاب تأمین کننده استفاده می شود. در نهایت، ارزیابی متناسب پیچیده (COPRAS) برای اولویت بندی و رتبه بندی تأمین کننده جایگزین استفاده می شود. یک مطالعه موردی برای نشان دادن شایستگی و استعداد روش پیشنهادی ارائه شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید