مقاله ترجمه شده درباره سرمايه فكری و تاثير آن بر عملكرد مالی بانك ها – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سرمايه فكری و تاثير آن بر عملكرد مالی بانك ها: شواهد به دست آمده از عربستان


عنوان انگلیسی مقاله:

Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia


کلمات کلیدی مقاله:

عملكرد IC،شاخصه های عملكرد مالی، بانك های پذيرفته شده در بورس عربستان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، بانکداری و اقتصاد مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكيده

1-مقدمه

2- مروري بر ادبيات و توسعه فرضيات

3- روش تحقيق

3.1 نمونه

3.2.2 متغيرهاي وابسته

4-يافته ها

5-نتيجه گيری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study examines intellectual capital (IC) performance of listed banks in Saudi Arabia using value-added intellectual coefficient (VAIC) methodology, and investigates the impact of IC on financial performance. It identifies the IC components that may be the drivers of the traditional indicators of bank success. The results of a survey of a sample of all listed banks during 2008 to 2010, show that IC performance of Saudi banks is low and it is positively associated with bank financial performance indicators. However, when VAIC is split into its components, the relationships between these components and bank financial performance indicators vary.

چكيده

اين مقاله به بررسي عملكرد سرمايه فكری (IC) در بانك هاي عربي با كمك روشِ ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری((VAIC و ارزيابي تاثير IC بر عملكرد ماليِ بانك ها، مي پردازد . همچنين مولفه هاي IC كه به عنوان شاخصه هاي قديميِ موفقيت بانك ها محسوب مي شوند نيز شناسايي شده اند. نتايج در تمام بانك ها طي سال 2008 تا 2010 نشان دادند كه عملكرد IC در بانك هاي عربستان بسيار پايين بوده و ارتباط مثبتي با شاخص هاي عملكرد ماليِ بانك ها دارد .با اين حال زماني كه .VAIC را به چند مولفه تقسيم بندي كنيم،روابط ميان آن ها و شاخص عملكرد مالي بانك،بسيار متنوع خواهد بود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید