مقاله ترجمه شده درباره رضایتمندی شغلی در بین کارکنان بخش اورژانس – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رضایتمندی شغلی در بین کارکنان بخش اورژانس


عنوان انگلیسی مقاله:

Job satisfaction among emergency department staff


کلمات کلیدی مقاله:

رضایتمندی شغلی، بخش اورژانس، پرسنل بهداشت و درمان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیماران و روشها

طراحی مطالعه

تأیید اخلاقی

محیط مطالعه

جمعیت نمونه

پرسشنامه Font-Roja

نتایج

بحث

محدودیت‌ها

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

introduction

In 1976 job satisfaction was defined as “a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences” (p. 1304) [1]. From a management perspective, job satisfaction is believed to be a key factor that influences performance of individuals and organisations, and is closely related to the quality of the services provided [2]. Thus, it is not surprising that managers, supervisors, human resource specialists, employees, and citizens in general are concerned with improving job satisfaction [3]. Medical practice in the emergency department (ED) involves themanagement ofdiagnostic andtherapeuticuncertainties within a generally stressful and sometimes even hostile setting. In addition,the frequent overcrowding that occurs in hospital EDs, and the scarcity of resources lead to notable physical and mental distress of the healthcare workers, and may produce professional burnout and work dissatisfaction [4]. However, no previous studies have been performed comparing the level of job satisfaction among different healthcare providers, such as physicians, nurses and administrative staff, in an ED in Spain.

مقدمه
در سال 1976، نارضایتی شغلی به عنوان “یک حالت عاطفی مثبت یا لذتبخش ناشی از ارزیابی تجربیات شغلی یا شغل یک شخص تعریف شد” (ص 1304) (1). از دیدگاه مدیریت، اعتقاد بر این است که رضایت شغلی یک عامل کلیدی است که بر عملکرد افراد و سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد و رابطه نزدیکی با کیفیت خدمات ارائه شده دارد (2). بنابراین، تعجب آور نیست که مدیران، ناظران، متخصصان منابع انسانی، کارکنان و شهروندان به طور کل به بهبود رضایتمندی شغلی علاقمند باشند (3). عملکرد پزشکی در بخش اورژانس (ED) شامل مدیریت ابهامات درمانی و تشخیصی در یک محیط عمدتاً پراسترس و حتی گاهی اوقات متخاصم می‌باشد. علاوه براین، ازدحام بیش از حد که غالباً در EDهای بیمارستان رخ می‌دهد، و همچنین کمبود منابع منجر به پریشانی ذهنی و فیزیکی قابل توجهی در کارکنان بهداشت و درمان می‌شود و ممکن است خستگی شغلی و نارضایتی از کار را ایجاد نماید (4). به هر حال، هیچ یک از مطالعات قبل سطح رضایتمندی شغلی را در بین ارائه دهندگان مختلف بهداشت و درمان همچون پزشکان، پرستاران و کارکنان اداری در یک ED در اسپانیا مورد مقایسه قرار نداده‌اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید