مقاله ترجمه شده درباره رضایت شغلی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی


عنوان انگلیسی مقاله:

Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach


کلمات کلیدی مقاله:

رضایت شغلی، مبنای قانون فازی، مدل فازی IF…THEN، استدلال بینابینی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مقدمات

3. بیان مسئله و روش راه حل

4. کاربرد

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Job satisfaction is probably one of the most widely discussed issues in organizational behavior, human resource management and organizational management (Giannikis et al., 2011; Markovits et al., 2014; Mohr et al., 2007). The interest in this topic has been embraced by psychologists, management scholars, and more recently even economists. This is due to the fact that most individuals spend a considerable part of their lives at work and a thorough understanding of job satisfaction is the key to improving the well-being of working individuals. It is therefore appropriate to say that managers, supervisors, human resource specialists, and employees, are all concerned with ways of improving job satisfaction. Job satisfaction has been defined in a variety of ways. The definition provided by Locke (1976) is “a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job experiences”, is probably one of the most widely used definitions found in the job satisfaction literature. In general, however, it can be said that job satisfaction is an affective reaction to a job that results from the person’s comparison of actual outcomes with those that are desired, anticipated, or deserved (Oshagbemi, 2000).

1. مقدمه
رضایت شغلی احتمالاً یکی از گسترده‌ترین موضوعات مورد بحث در رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت سازمانی می‌باشد (Giannikis و همکاران، 2011؛ Markovits و همکاران، 2014؛ Mohr و همکاران، 2007). روانشناسان، محققان مدیریت و اخیراً حتی اقتصاددانان هم علاقمندی خود را به این عنوان نشان داده‌اند. این به دلیل این واقعیت است که بیشتر افراد بخش قابل توجهی از زندگی خود را صرف کار کردن می‌کنند و داشتن شناخت درست از رضایت شغلی یک امر کلیدی در بهبود رفاه افراد شاغل می‌باشد. بنابراین درست است که بگوییم تمامی مدیران، ناظران، متخصصان منابع انسانی و کارکنان به روشهای بهبود رضایت شغلی اهمیت می‌دهند. رضایت شغلی به طرق مختلفی تعریف شده است. تعریف ارائه شده توسط Locke (1976) یک “حالت عاطفی مثبت یا لذت بخش است که از ارزیابی تجارب شغلی یک فرد ناشی می‌شود” احتمالاً گسترده‌ترین تعریف مورد استفاده در مقالات رضایت شغلی است. به هر حال بطور کلی می‌توان گفت که رضایت شغلی یک واکنش مؤثر نسبت به یک شغل است که از مقایسه نتایج واقعی یک فرد با نتایج مطلوب، پیش بینی شده یا شایسته بوجود می‌آید (Oshagbemi، 2000).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید