ترجمه مقاله مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی : نقش رهبری و مشارکت کارمندان: یک مرور انتقادی

عنوان انگلیسی مقاله:

Kurt Lewin’s process model for organizational change: The role of leadership and employee involvement: A critical review

کلمات کلیدی مقاله:

تغییرات سازمانی، رهایی، فرایند تغییر، ثبات مجدد، مشارکت کارمندان در تغییرات، اشتراک دانش، سبک رهبری، اجرای تغییر.

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت سازمان های دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد و مدیریت دانش

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه و سوالات تحقیقاتی
مدل تغییر سازمانی
تغییرات سازمانی و مرحله رهایی در مدل لوین
مشارکت کارمندان در تغییرات و «فرآیند تغییر مدل لوین»
اشتراک دانش و مدل لوین برای فرآیند تغییر
رهبری و مدل فرآیند تغییر لوین
اجرای فاز و ثبات مجدد در مدل لوین
جمع بندی
کاربرد های نظری
کاربرد های مدیریتی
کاربرد های اجتماعی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Change is crucial for organizations in growing, highly competitive business environments. Theories of change describe the effectiveness with which organizations are able to modify their strategies, processes, and structures. The action research model, the positive model, and Lewin’s change model indicate the stages of organizational change. This study examined the three stages of Lewin’s model: unfreezing, movement, and refreezing. Although this model establishes general steps, additional information must be considered to adapt these steps to specific situations. This article presents a critical review of change theories for different stages of organizational change. In this critical review, change management offers a constructive framework for managing organizational change throughout different stages of the process. This review has theoretical and practical implications, which are discussed in this article. Immunity to change is also discussed.

چکیده

تغییر یکی از مهم ترین موضوعات برای رشد پیوسته و رقابت بالا در محیط های کسب و کار می باشد. نظریه های مختلفی از تغییر ، توصیف کننده تاثیر اصلاحات استراتژی ها، فرآیند ها و ساختار های مختلف برای سازمان ها می باشد. مدل تحقیقات عملی، مدل مثبت و مدل تغییرات لوین ارائه دهنده دیدگاه های مختلف در رابطه با فاز های مختلف برای تغییرات در سازمان ها می باشند. این مطالعه مدل لوین را به صورت یک فرآیند سه مرحله ای بررسی می کنند ( رها سازی، جنبش و ثبات مجدد) که برای شکل گیری تغییر در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این که این مدل گام های عمومی را ارائه می کند که باید برای تغییر در سازمان دنبال شوند، اطلاعات بیشتر باعث می شود که ما بتوانیم این گام ها را در شرایط خاصی، پیش ببریم. این مقاله به صورت  انتقادی برای نظریه های تغییر در فاز های مختلف تغییرات سازمانی، مرور را انجام می دهد. در مرور انتقادی ، مدیریت تغییر دارای یک قالب ساختاری برای مدیریت تغییرات سازمانی از تغییر فاز های مختلف فرآیند می باشد. این مرور کاربرد های عملی و نظری را ارائه می کند و به نوعی، مصونیت از تغییر در سازمان نیز بررسی شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله