مقاله ترجمه شده درباره ارتباط بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: ارتباط بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک


عنوان انگلیسی مقاله:

Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk


کلمات کلیدی مقاله:

هزینه‌های حسابرس، استعفای حسابرس، اقتصاد، کنترل داخلی، مدیریت ریسک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، حسابرسی، حسابداری مدیریت، اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2- مرور منابع و فرضیات

2-1 کنترل داخلی و تغییرات حسابرس

2-2 استعفای حسابرس و ریسک شکایت‌های قانونی (دعوی قضایی)

2-3 اثر اقتصاد بر استعفای حسابرس

2-4 اثر اقتصاد بر حق الزحمه حسابرس

2-5 حق الزحمله های آینده حسابرس

3- روش تحقیق

4- نتایج و بحث

4-1 نمونه‌ها و آماره توصیفی

4-2 آزمون فرضیه 1

4-3 آزمون فرضیه 2

4-4 سؤال تحقیق

5- خلاصه و بحث

پیوست الف: تعاریف متغیر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Subsequent to the passage of the Sarbanes–Oxley (SOX) Act (U.S. House of Representatives, 2002) and the continuing developments guided by the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), the issue of engagement risk continues to be a major concern for the audit profession. Audit partners must give careful consideration to the selection and retention of clients while maintaining a balance with regard to the audit risks each client represents. Pre-SOX studies show that auditors react to engagement risk, as auditor resignations are more likely to occur when companies indicate signs of being high-risk clients (e.g., Bockus & Gigler, 1998; Krishnan & Krishnan, 1997; Shu, 2000). Post-SOX studies reiterate that auditors are less likely to continue with high-risk clients (e.g., Elder, Zhang, Zhou, & Zhou, 2009; Landsman, Nelson, & Rountree, 2009). Resignations, however, result in a loss of revenues to the firm. Audit firms are for-profit enterprises and must also make client engagement and continuance decisions based on their need for income and the economic environment in which they compete. Weak economic conditions have placed financial pressures on audit firms, forcing them to consider cost-cutting options such as lay-offs and spending cuts (Ramos, 2009). The increased financial pressure may also cause audit firms to alter how they manage their clientbased revenue stream; for example, they may be less likely to resign from engagements when there is a high need for the income generated by the engagement. The purpose of this paper is to examine whether poor economic conditions change auditors’ risk management policies, particularly the auditors’ willingness to retain and properly price risky clients.

مقدمه
پس از تصویب قانون ساربنز-اکسلی (SOX)(مجلس نمایندگان آمریکا 2002) و تحولات مستمر ایجاد شده توسط هیئت نظارت حسابداری شرکت‌های عام (PCAOB)، مسئله ریسک مشارکت به یک مسئله مهم وعمده برای حرفه حسابرسی تبدیل شده است. شرکای حسابرسی بایستی توجه ویژه‌ای به انتخاب و حفظ مشتریان، ضمن حفظ تعادل با توجه به ریسک‌های حسابرسی‌ای که هریک از مشتریان با خود دارند، معطوف کنند. مطالعات قبل ازتصویب قانون ساربنز-اکسلی نشان می‌دهد که حسابرسان به ریسک مشارکت واکنش می‌دهند، زیرا استعفای حسابرس به احتمال زیاد زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها علایم وجود مشتریان با ریسک بالا را نشان می‌دهند (برای مثال، باکوس و گیگلر 1998، کریشنان و کریشنان 1997، شو 2000). مطالعات پس از تصویب قانون ساربنز-اکسلی نشان داده‌اند که حسابرسان تمایل کم‌تری برای کار با مشتریان با ریسک بالا دارند (برای مثال، الدر، زانگ، زو و زو 2009، لندزمن، نلسون و رانتری 2009). با این حال، استعفا منجر به کاهش درامدو سود شرکت می‌شود. شرکت‌های حسابرسی، بنگاه‌های انتفاعی هستند و بایستی تصمیمات مربوط به مشارکت و تداوم ارتباط با مشتریان را بر اساس نیازشان به درامد ومحیط اقتصادی که در آن بتوانند رقابت کنند، اتخاذ می‌کنند. شرایط اقتصادی ضعیف، فشارهای مالی را بر شرکت‌های حسابرسی وارد کرده و آن‌ها را مجبور می‌کنند تا گزینه‌ها و راه کارهای کاهش هزینه را نظیر اخراج موقت و کاهش مخارج، در نظر بگیرند (راموس 2009). در عین حال، افزایش فشار مالی موجب می‌شود تا شرکت‌های حسابرسی، شیوه مدیریت جریان درامدی مبتنی بر مشتری خود را تغییر دهند برای مثال، آن‌ها بعید است که وقتی نیاز بالایی به سود و درامد ناشی از مشارکت وجود دارد، استعفا دهند. هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا شرایط اقتصادی ضعیف موجب تغییر خط مشی‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک حسابرسان، به خصوص، تمایل حسابرسان برای حفظ و قیمت گذاری مناسب مشتریان ریسک دار می‌شود یا خیر.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید