مقاله ترجمه شده درباره افزایش پایداری محیطی در حمل و نقل دریایی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پشتیبانی تصمیم چند هدفی برای افزایش پایداری محیطی در حمل و نقل دریایی: بررسی و مسیرهای آینده


عنوان انگلیسی مقاله:

Multi-objective decision support to enhance environmental sustainability in maritime shipping: A review and future directions


کلمات کلیدی مقاله:

حمل و نقل دریایی، پایداری زیست محیطی، سیستم های پشتیبانی تصمیم، بهینه سازی چند هدفه، بررسی ادبیات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم و مهندسی محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی محیط زیست و برنامه ریزی حمل و نقل


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تصمیم و حمل و نقل دریایی پایدار

3. روش تحقیق

4. پایداری زیست محیطی در حمل و نقل دریایی

5. سیستم های پشتیبانی تصمیم برای حمل و نقل دریایی

6. بهینه سازی چند هدفی در حمل و نقل دریایی

1.6. MOO در حمل و نقل دریایی بدون اندازه گیری پایداری

2.6. MOO در حمل و نقل دریایی همراه با اندازه گیری های پایداری

7. بحث و جهت آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper aims to examine the potential of multi-objective optimization (MOO) as a decision support to improving sustainability in maritime shipping. We focus on environmental sustainability and the trade-offs involved with economic and operational objectives. Through a systematic approach, we review the literature on environmental sustainability, decision support and multi-objective optimization in maritime shipping. We identify the gaps and directions for future research. It is expected that the next generation of decision support systems for maritime transport will exploit the theoretical development in MOO to facilitate informed decision making in maritime supply chains considering environmental sustainability and the competing objectives.

چکیده

هدف این مقاله، بررسی پتانسیل بهینه سازی چند هدفی (MOO) بعنوان پشتیبان تصمیم برای بهبود پایداری در حمل و نقل دریایی می باشد. ما بر پایدار محیطی trade-offs (روابط جایگزینی)مصالحات اقتصادی و اهداف عملی  تمرکز داریم. از طریق یک رویکرد اقتصادی ، ما متن را در زمینه پایداری محیطی و پشتیبانی تصمیم و بهینه سازی در حمل و نقل دریایی بررسی می کنیم. ما شکاف ها و مسیرها را برای بررسی آینده شناسایی می کنیم. انتظار می رود که نسل بعدی سیستم پشتیبانی تصمیم برای حمل و نقل دریایی ، توسعه تئوری در MOO را برای تصمیم گیری آگاهانه در زنجیره های عرضه دریایی با توجه به پایداری محیطی و اهداف رقابتی بکار خواهد گرفت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید