مقاله ترجمه شده درباره ساختمان های چند طبقه و چند بی (bay) با کفپوش های کامپوزیتی عرشه-فولادی تحت بارهای ناشی از انسان – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ساختمان های چند طبقه و چند بی (bay) با کفپوش های کامپوزیتی عرشه-فولادی تحت بارهای ناشی از انسان: موضوع رفاه انسان


عنوان انگلیسی مقاله:

Multi-storey, multi-bay buildings with composite steel-deck floors under human-induced loads: The human comfort issue


کلمات کلیدی مقاله:

سازه های فولادی و کامپوزیتی، بارگذاری دینامیکی ناشی از انسان، مدلسازی دینامیکی، مسائل ارتعاشات کفپوش، طراحی سازه‌ای دینامیکی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، زلزله و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- بارهای دینامیکی ناشی از انسان

3- توصیف مشخصات بارگذاری دینامیکی ناشی از فعالیت‌های موزون انسان

3-1 مدل بارگذاری 1 (LM-I)

3-2 مدل بارگذاری 2 (LM-II)

4- مشخصات سازه‌ای

5- مدل المان محدود و میرایی سازه‌ای

6- تحلیل دینامیکی

6-1 فرکانس‌های طبیعی و مودهای ارتعاشی

6-2 ارزیابی رفاه انسان – شتاب‌ها

6-3 تغییر شکل‌های دینامیکی

7- جمع بندی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Hairy root is a plant disease caused by Agrobacterium rhizogenes Conn., a Gram-negative soil bacterium. When the bacterium infects the plant, the T-DNA between the TR and TL regions of the Ri-plasmid in the bacterium is transferred and integrated into the nuclear genome of the host plant. The transformation process produces a valuable by-product, hairy root, which will form at or near the site of infection. In addition, opines are produced and serve as specific food for the bacteria (Chilton et al. 1982). Hairy roots grow rapidly, show plagiotropic growth, and are highly branched on phytohormone-free medium. The transformed root is highly differentiated and can cause stable and extensive production of secondary metabolites, whereas other plant cell cultures have a strong tendency to be genetically and biochemically unstable and often synthesize very low levels of useful secondary metabolites (Rhodes et al. 1990; Merkli et al. 1997; Kittipongpatana et al. 1998). Most importantly, A. rhizogenes can transfer T-DNA from binary vectors and enable the production of transgenic plants containing foreign genes carried on a second plasmid. This property has been used to produce transgenic plants (Tepfer et al. 1984; Christey et al. 1997).

مقدمه:
ریشه مویین یک بیماری گیاهی ناشی از باکتری Agrobacterium rhizogenes Conn.، یک باکتری گرم منفی خاک است. هنگامی که باکتری گیاه را آلوده می¬کند، T-DNA بین مناطق TR و TL پلاسمید Ri در باکتری منتقل شده و با ژنوم هسته¬ی گیاه میزبان یکپارچه می¬شود. فرآیند انتقال باعث ایجاد یک محصول جانبی ارزشمند به نام ریشه مویین می¬شود که در محل آلودگی یا نزدیک به آن تشکیل خواهد شد. علاوه بر این، opine ها تولید شده و به عنوان غذای اختصاصی برای باکتری مصرف می¬شوند (Chilton et al. 1982). ریشه¬های مویین به سرعت رشد کرده و رشد آن¬ها plagiotropic بوده و در محیط کشت فاقد هورمون گیاهی به شدت چند شاخه می¬شوند. ریشه¬ی تراریخت به شدت تمایز یافته و می¬تواند باعث تولید پایدار و گسترد¬ی متابولیت¬های ثانویه شود، در حالی که سایر کشت¬های سلول گیاهی تمایل شدیدی دارند که از نظر ژنتیکی و بیوشیمیایی ناپایدار بوده و اغلب مقدار بسیار کمی متابولیت¬های ثانویه مفید تولید می¬کنند (Rhodes et al. 1990; Merkli et al. 1997; Kittipongpatana et al. 1998). مهم¬تر از همه، آگروباکتریوم ریزوژنس می¬تواند T-DNA را از ناقل¬های باینری منتقل کرده و تولید گیاهان تراریخته¬ی حاوی ژن¬های خارجی موجود روی یک پلاسمید ثانویه را فعال کند. از این ویژگی برای تولید گیاهان تراریخته استفاده شده است (Tepfer et al. 1984; Chrisley et al. 1997).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید