مقاله ترجمه شده درباره دوتریوم طبیعی برای رشد معمولی سلول ها


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

دوتریوم طبیعی برای رشد معمولی سلول ها ضروری است


عنوان انگلیسی مقاله:

Naturally occurring deuterium is essential for the normal growth rate of cells


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2-مواد و روش ها

۳ نتیجه

3.1. تاثیر دی بر رشد خطوط زندگی سلولی حیوانی درآزمایشگاه

3.2. تاثیر دی در تشکیل تومور در موش ها

4.بحث و گفتگو


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. INTRODUCTION

In nature the ratio of deuterium to hydrogen (D/H) is about 1:6600; this means that the natural concentration of D is about 150 ppm (0.015 atom%). A worldwide survey of hydrogen isotopes in precipitation revealed [ 1,2] that the D content covers a range of 120 and 160 ppm depending mainly on the site of sampling and there are several indications that the D/H ratio is not constant in living organisms either [3]. The effect of the replacement of hydrogen with deuterium in biological systems is well documented (e.g. [3,4]), however, the possible role of naturally occurring D in the living organism has never, so far as we are aware, been investigated. Our work was initiated by the hypothesis that the naturally occurring variations of deuterium concentration may influence cellular activity or cell growth. The supposition was that in living organisms the D/H ratio changes during the cell cycle. We assumed that the activation of H+ extrusion membrane transport systems generates an increase in the D/H ratio in the intracellular space by preferentially eliminating the lighter isotope (e.g. H+-ATPase [5]). This increase reflects the metabolic activity of the cell and may also serve as a signal that, in turn, triggers a change in enzyme activity.

مقدمه
در طبیعت درصد دوتریوم در هیدروژن، حدوداً 1:6600 می باشد. این بدان معنی است که تمرکز اصلی دی حدود 150 پی پی ام است. برآوردهای جهانی ایزوتوپ های هیدروژن در ته نشینی مشخص میشود. که دی بسته به مکان نمونه برداری، محدوده ۱۲۰ تا ۱۶۰ را پوشش می دهد. نشانه های وجود دارد که درصد دی به اچ در ارگانیسم های زنده ثابت نیست. تاثیر جایگزینی هیدروژن با دوتریوم در سیستم های زیست شناختی به خوبی مستند است. اگرچه نقش احتمالی دی طبیعی، در ارگانیسم های زنده هرگز تا جایی که ما خبر داریم بررسی نشده است. کار ما با فرضیه ای شروع شده است که تمرکز مقادیر طبیعی دوتریوم فعالیت سلولی یا رشد سلولی را تحت تاثیر قرار میدهد. فرض بر این است که در ارگانیسم های زنده نسبت دی به اچ در طول چرخه سلولی تغییر می کند. فرض کردیم که فعالیت هیدروژن در سیستم های حمل و نقل غشایی اکستروژن باعث افزایش در نسبت اچ به دی در فضای داخل سلولی با محدود کردن ایزوتوپ سبک تر ،می شود. این افزایش در فعالیت متابولیکی سلول تاثیر می گذارد یا حتی به عنوان سیگنال نظر گرفته می شود که باعث تغییر در فعالیت آنزیم می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید