مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط صلیبی – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط صلیبی قدامی یک جانبه


عنوان انگلیسی مقاله:

Non-linear dynamical features of center of pressure extracted by recurrence quantification analysis in people with unilateral anterior cruciate ligament injury


کلمات کلیدی مقاله:

تجزیه و تحلیل اندازه گیری مجدد، منظم بودن، مرکز فشار، رباط صلیبی قدامی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

فیزیوتراپی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2 مواد و روش ها

2.1 شرکت کننده ها

2.2 وظایف شناختی و وضعیت بدنی

2.3 روند

2.4 تحلیل اطلاعات

2.5 تحلیل های آماری

3.نتایج

3.1 عملکرد وضعیت بدنی برای شرایط ایستایی روی دو پا

3.2 عملکرد وضعیت بدنی برای شرایط ایستایی روی یک پا

4. بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Knowledge about the non-linear dynamical pattern of postural sway may provide important insights into the adaptability (flexibility) of human postural control in response to everyday stresses imposed on the body. A commonly used non-linear tool, i.e. recurrence quantification analysis, was chosen to investigate the effect of prior anterior cruciate ligament injury on the deterministic pattern of postural sway under different conditions of postural and cognitive difficulty. In double leg stance, as postural difficulty increased from open-eyes to closed-eyes and rigid-surface to foam-surface, the centre of pressure regularity (%determinism) increased as well. In comparison to healthy counterparts, subjects with prior anterior cruciate ligament injury produced more regularity when maintaining balance on their injured leg. Also, for both the double and single leg stance balance conditions, the performance of a secondary cognitive task (a backward digit span task) caused less center of pressure regularity than the single postural task, which suggests that both study populations required the same amount of cognitive involvement for maintaining balance. Center of pressure dynamic patterns exhibited by the anterior cruciate ligament deficient patients were more regular than those of the healthy controls indicating ‘‘complexity loss’’ and may be indicative of the reduced adaptability (flexibility) of a balance system to sudden perturbations.

چکیده

دانش در رابطه با الگو های دینامیک غیر خطی از نوسانات وضعی ( پوسچر ) میتواند دیدگاه هایی مهم را در رابطه با انطباق پذیری در کنترل وضعیت بدنی انسان در پاسخ با استرس های روزانه که روی بدن اعمال میشود ، به دست دهد. یک ابزار غیر خطی رایج که در این مورد استفاده میشود ، برای مثال تحلیل کمی بازگشتی ، برای بررسی تاثیر آسیب های رباط صلیبی قدامی برای تعیین نوسان های وضعیتی در شرایط مختلف وضعیت بدنی ، مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت های ایستایی بر روی دو پا ، وضعیت های سختی ایستایی که با باز بودن و یا بسته بودن چشم ها و یا سطح نرم و سطح سخت ایجاد میشود میتواند موجب افزایش منظم مرکز فشار شود. در مقایسه با شرکت کننده های سالم ، افرادی که دارای آسیب های جدی رباط صلیبی قدامی از قبل هستند هنگامی که تعادل را روی پای آسیب دیده حفظ میکردند ترتیب و قاعده ی بیشتری را ایجاد میکردند. همچنین برای حالت های ایستایی روی یک پا و هر دو پا عملکرد وظایف شناختی ثانویه ( شمارش اعداد به صورت معکوس ) میز موجب نظم کمتر مرکز فشار در مقایسه با حالت هایی شد که فقط افراد باید می ایستادند ، که این مورد نشان میدهد که جمعیت مطالعه ی برای حفظ تعادل نیازمند درگیری های شناختی و روانی نیز هستند. الگو های دینامیکی مرکز فشار که توسط بیماران دارای آسیب رباط صلیبی قدامی نشان داده شده است از افراد سالم منظم تر است که نشان دهنده ی ” کاهش پیچیدگی ” میباشد و میتواند نشان دهنده کاهش انطباق پذیری سیستم تعادلی نسبت به حالت های ناگهانی میباشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید