شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM


کلمات کلیدی مقاله:

روش واکنش سطح، تحلیل حساسیت، مدل فاز گسسته، انتقال گرما، همگنی نانو سیالات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات و تبدیل انرژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

معادلات مدنظر و مدل ریاضی

شرط کرانی

ورودی کانال

راه حل های عددی و اعتباردهی

روش بهینه سازی

نتایج و بحث

تحلیل آماری

تحلیل واریانس و تخمین مدل

تحلیل حساسیت

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Several applications of thermal engineering in solar heat exchangers, cooling of electronic equipment, compact heat exchangers, thermal-energy conversion devices and solar collectors are some examples of various important practical applications and usage of forced convection heat transfer in channels. Therefore, during the process of the heat transfer in channels investigation, the predicting of the heat transfer is one of the basic essentials. Enhancing of the heat transfer in above mentioned engineering applications has been a subject of interest in several research studies in last years. Also, due to the low thermal conductivity of the common fluids which are used in commercial applications of channels (including water, ethylene glycol and oil), to improve the heat transfer rate, adding of nanoparticles such as Cu, Al2O3 and TiO2 to the fluid which creates a mixture called nano- fluid and enhances the heat transfer coefficient, has been investigated in several papers [1–5]

مقدمه
بسیاری از کاربردهای مهندسی حرارتی در تبادل گرمای خورشیدی، ابزار تبدیل انرژی حرارتی و جمع کننده های خورشیدی برای فرآیند همرفت انتقال گرما در کانال ها بسیار مهم می باشند. بنابراین هنگام فرآیند انتقال گرما در کانال ها، پیش بینی انتقال گرما، بسیار حائز اهمیت می باشد. افزایش انتقال گرما در کاربردهای مهندسی و تحقیقات آن، توجه بسیاری از محققان را به سمت خود جلب کرد. البته به خاطر رسانش گرمایی سیالاتی که برای کانال های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند(همانند آب، گلیکول اتیلن)، بهبود میزان انتقال گرما، افزودن ذرات نانو همانند Cu, Al2O3 و TiO2 در سیالاتی که نانو سیال نامیده می شوند و افزایش ضریب انتقال باید در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گیرند(1-5).

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید