مقاله ترجمه شده درباره تکامل کربنیک انهیدراز در گیاهان C4 – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تکامل کربنیک انهیدراز در گیاهان C4


عنوان انگلیسی مقاله:

Evolution of carbonic anhydrase in C4 plants


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

تکامل مولکولی b کربنیک انهیدرازهای گیاهان C4

دیدگاه هایی در مورد تکامل بیان ژن b-CA در گیاهان C4

اهمیت b-CA در مکانیسم تغلیظ کربن در C4

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

Multiple genes encoding distinct carbonic anhydrase (CA; EC 4.2.1.1) isoforms are found in all higher plants so far examined [1–3]. These proteins are divided into three diverse families, a, b, g, with members of all the families shown to play roles in CO2 uptake, fixation or recycling, or there is evidence implicating them in these functions [1–4]. The b-CAs are the most abundant CAs in higher plants, with cytosolic, membrane-associated, and organelle-specific isoforms identified. The evolution of b-CAs involved in the C4 photosynthetic pathway will be the focus of this review.

مقدمه
ژن¬های چندگانه کدکننده¬ی ایزوفرم¬های مجزای کربنیک انهیدراز (CA; EC 4.2.1.1) در تمام گیاهان عالی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است (1-3). این پروتئین ها به سه خانواده مختلف a, b, g تقسیم شده¬اند که تمام اعضای همه خانواده در جذب، تثبیت یا بازیافت CO2 نقش دارند یا شواهدی حاکی از دخالت آن¬ها در این اعمال وجود دارد (1-4). b-CA ها، فراوان¬ترین CA ها با ایزوفرم¬های سیتوزولی شناسایی¬شده¬ی خاص اندامک و همراه با غشا، در گیاهان عالی هستند. در این بررسی بر تکامل b-CAs درگیر در مسیر فتوستزی تمرکز خواهد شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید