ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970

عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational theory: From classical sociology to the 1970s

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اجتماعی – مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

جامعه شناسی – مدیریت استراتژیک – مدیریت سازمان های دولتی – مدیریت دولتی – طراحی سازمان های دولتی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. دیدگاه جامعه‌شناسان کلاسیک در مورد سازمان‌ها
3. نظریات سازمانی دیگر
4. نتیجه‌گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Organizations are the fundamental building blocks of modern societies. So it is not surprising that they have always been at the center of sociological research, starting with Marx and Weber. And although Durkheim did not explicitly analyze organizations, his work has clear implications for the study of organizations. We review the insights of these three pioneering sociologists and then discuss ideas about organizations proposed by other scholars, from both management and sociology, from 1910 to the mid‐1970s. Marx, Weber, and Durkheim’s theoretical frameworks were tools for understanding the transition to modernity. Marx and Weber saw organizations as sites of class struggle and rationalization, respectively, while Durkheim focused on social cohesion and collective sensemaking, both of which underpin organizations. Later theorists focused more closely on the meso‐level and micro‐level processes that happen within and between organizations. These later theorists emphasized pragmatic concerns of optimizing organizational efficiency and labor productivity (scientific management and human relations theories), processes of affiliation and hierarchy (Simmel), limits to rational decision‐making (the Carnegie School), and environmental conditions that shape organizational processes and outcomes (contingency theories). A companion paper describes the three perspectives (demographic, relational, and cultural) that have dominated sociological research on organizations since the mid‐1970s.

چکیده

سازمان‌ها به عنوان ستون اصلی جوامع امروزی هستند. بنابراین نباید تعجب کنیم که سازمان‌ها همیشه در نقطه ثقل پژوهش‌های جامعه‌شناسی قرار دارند، که آغازگر این پژوهش‌ها افرادی چون مارکس و وِبر بودند. اگرچه دورکیم صریحا به تجزیه و تحلیل سازمان‌ها نپرداخت، اما پژوهش‌های او اشاره واضحی به بررسی سازمان‌ها دارد. ما به بررسی دیدگاه‌ این سه جامعه‌شناس بنیان‌گذار پرداخته و به بحث در مورد ایده‌های مربوط به سازمان‌ها هم از نظر مدیریت و هم از نظر جامعه‌شناسی که توسط محققان دیگر مطرح می‌شود، از سال 1910 تا اواسط 1970، می‌پردازیم. چارچوب‌های نظری مارکس، وِبر، و دورکیم به عنوان ابزاری برای درک تحول به سمت مدرنیته و تجدد است. مارکس و وِبر سازمان‌ها را به ترتیب به عنوان مکانی برای کشمکش‌های طبقاتی و توجیه عقلانی می‌دانند، درحالیکه دورکیم تمرکزش را روی وابستگی اجتماعی و احساسات جمعی قرار می‌دهد، که هر دو مورد به پشتیبانی از سازمان‌ها می‌پردازد. نظریه‌پردازان بعدی، بیشتر تمرکز خود را روی سطح میانی و سطح خرد فرایندهای قرار می‌دهند که درون و بین سازمان‌ها رخ می‌دهد. این نظریه‌پردازان، تاکیدشان روی موارد زیر است: موضوعات عملی بهینه‌سازی اثربخشی سازمان و بهره‌وری نیروی کار (نظریات مدیریت علمی و روابط انسانی)، فرایند وابستگی و سلسله‌مراتب (سیمل) ، محدودیت‌ها در ارتباط با تصمیم‌گیری عقلانی، (مکتب کارنگی) ، و شرایط سازمانی که فرایندها و نتایج سازمانی را شکل می‌دهد (نظریه اقتضایی). این مقاله به شرح سه جنبه (آمترب، رابطه‌ای، و فرهنگی) می‌پردازد که روی پژوهش‌های جامعه‌شناختی سازمان‌ها از اواسط 1970، تاثیرگذار بوده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید