ترجمه مقاله طراحی پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از رویکرد بهینه سازی شدت پارتو – سال 2010


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

طراحی پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از رویکرد بهینه سازی شدت پارتو

عنوان انگلیسی مقاله:

Power system stabilizer design using Strength Pareto multi-objective optimization approach

کلمات کلیدی مقاله:

بهینه سازی چند هدفه، تثبیت کننده سیستم قدرت، الگوریتم قدرت پارتو

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های قدرت و مهندسی الکترونیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. سیستم های قدرت و مدلسازی
2.1 سیستم تک اتوبوسی تک دستگاه
2-2. سیستم چهار-ماشینه دو-محیطه
3-2. سیستم جدید انگلیس ده-ماشینه سی و نه-گذرگاه
4-2. پایدار ساز سیستم قدرت
3. بهینه سازی چند هدفه
1-3. مفاهیم اصلی
2-3. الگوریتم تکامل یافته شدت پارتو
4. نتایج شبیه سازی
2-4. سیستم کاندر(دو محیطه-چهار ماشینه)
3-4. سیستم جدید انگلیس
4-4. شبیه سازی های حوزه زمان
5. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Power system stabilizers (PSSs) are the most well-known and effective tools to damp power system oscillation caused by disturbances. To gain a good transient response, the design methodology of the PSS is quite important. The present paper, discusses a new method for PSS design using the multi-objective optimization approach named Strength Pareto approach. Maximizations of the damping factor and the damping ratio of power system modes are taken as the goals or two objective functions, when designing the PSS parameters. The program generates a set of optimal parameters called Pareto set corresponding to each Pareto front, which is a set of optimal results for the objective functions. This provides an excellent negotiation opportunity for the system manager, manufacturer of the PSS and customers to pick out the desired PSS from a set of optimally designed PSSs. The proposed approach is implemented and examined in the system comprising a single machine connected to an infinite bus via a transmission line. This is also done for two familiar multi-machine systems named two-area four-machine system of Kundur and ten-machine 39-bus New England system. Parameters of the Conventional Power System Stabilizer (CPSS) are optimally designed by the proposed approach. Finally, a comparison with famous GAs is given.

چکیده

پایدارساز‌های سیستم قدرت (PSSs) مشهورترین و مؤثرترین ابزار‌هایی هستند که نوسان‌هایی را که به علت عوامل مزاحم ایجاد شده‌اند، را میرا می‌کنند. برای دست یافتن به یک پاسخ گذرای خوب روش طراحی پایدار‌ساز‌های سیستم قدرت (PSSs) کاملاً مهم است. مقاله پیش رو، یک روش جدیدی را برای طراحی پایدار‌ساز سیستم قدرت با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی چند هدفه که رویکرد شدت پارتو نامیده می‌شود، مطرح می‌کند. موقع طراحی پارامتر‌های پایدارساز‌های سیستم قدرت، بیشینه کردن ضریب و نسبت میرایی حالات سیستم قدرت دو هدف یا دو کاربرد هدفمند در نظر گرفته می‌شوند. این برنامه مجموعه ای از پارامتر‌های بهینه که مجموعه پارتو نامیده می‌شود و به هر جبهه پارتو ارتباط دارد، تولید می‌کند که مجموعه ای از نتایج بهینه برای کاربرد‌های هدفمند هستند. این یک فرصت مذاکره عالی را برای مدیر سیستم فراهم می‌کند، تولید‌کننده پایدارساز‌های سیستم قدرت (PSSs) و مشتری‌ها می‌توانند PSS مطلوب را از مجموعه پایدارساز‌های سیستم قدرت بهینه طراحی شده، انتخاب کنند. روش پیشنهادی در سیستمی که از یک ماشین متصل شده به بی نهایت گذرگاه که از طریق خط ارسال با هم ارتباط دارند، تشکیل شده است، اجرا و بازبینی می‌شود. این روش همچنین برای دو سیستم چند ماشینه آشنا که سیستم چهار-ماشینه دو-محیطه کاندر و سیستم جدید انگلیسی ده-ماشینه سی و نه-گذرگاه نامیده می شوند، انجام می‌شود. پارامتر های پایدارساز‌ سیستم قدرت متداول با کمک رویکرد پیشنهادی به طور بهینه طراحی می‌شوند. در نهایت یک مقایسه هم باالگوریتم ژنتیک (GA) مشهور ارائه شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله