مقاله ترجمه شده درباره مفهوم عمومی از ccs – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مفهوم عمومی از ccs: مردم هلند و بازتاب آنها در رسانه


عنوان انگلیسی مقاله:

Public concepts of CCS: Understanding of the Dutch general public and its reflection in the media


کلمات کلیدی مقاله:

ادراک عمومی، رسانه ها، تغییر آب و هوا، تولید انرژی، اطلاع نظر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و علوم ارتباطات اجتماعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا، مهندسی بهداشت محیط و رسانه عمومی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

روش تحقیق بر روی دانش و باورها

مقیاس ها : آگاهی

دانش CO2:

دانش ccs

درک ذخیره سازی

نتایج ادراکی ccs

ارزیابی ccs

نگرش ccs

معرف رسانه

روش لوگ رسانه ای: جهت پیام های رسانه ای

نمونه تحقیق:

سوء درک ها

نتایج

دانش CO2، ترکیب الکتریکی و زیر تغییر آب و هوا

ترکیب الکتریسیته

تغییر آب و هوا

درک زنجیره اتفاقی بین مصرف انرژی و تغییر آب و هوا

دانش و آگاهی ccs: آگاهی ccs

اهداف دانش ccs

دانش ccs:ذخیره سازی

ارزیابیccs

نتایج تحلیل رسانه ای: CO2 در رسانه

ترکیب برق در رسانه

تغییر آب و هوا در رسانه

آگاهی ccs در رسانه ها

روزنامه به عنوان منبع تغییرات اشتباه

بحث

آگاهی مردمی از ccs

رابطه بین عقاید و رسانه ها

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The Netherlands continues to strive to meet national targets for climate change mitigation and energy use. CO2 capture and storage is one ofthe options,thatis, seen by some as a possibility to achieve thosenationaltargets. The extentto whichthe Dutchsociety understands and supports this option is an important research question because this will define if and how CCS will be implemented in the Netherlands. This was recently demonstrated when a planned storage demonstration project was called off due to public protest (Brunsting et al., 2011), where the public made very clear that they had wanteda voice inthedebate.It couldbe arguedthat a successful energy transition strategy depends on the involvement and support of the public. The better the public understands the energy and climate change issues, the better it can contribute substantially and meaningfully to the discourse and take appropriate actions. That begs the question how much people currently understand of these issues. This study aims to increase the understanding of the public view on CO2 capture and storage (CCS) in the Netherlands.

مقدمه
نترلند تحقیق خود را بر روی تغییر آب و هوا ادامه می دهد. باعث تغییر مهاجرت و استفاده از انرژی می شود. گرفتن co و ذخیره سازی یکی از انتخاب ها می باشند که رسیدن به اهداف ملی را ممکن می سازند. تا حدی استانداردهای هلند از این نظریه حمایت کرده که سوال بسیار مهمی را در این زمینه مطرح می کند. چرا که بیان می کند که ccsکه نترلند بسیار مأنر اهمیت است. اخیراً در برنامه های ذخیره سازی نشان داده شده است که چگونگی استفاده از این پروژه مخالفت های مردمی را از نظر گذرانده در جایی که آنها صدا حتما بیان می کنند که نیاز به مذاکره دارند. می توان بحث کرد که راهیرد انتقال انرژی بستگی به درگیری و حمایت مردمی دارد.(مشارکت مردمی). استانداردهای انرژی مردمی و آب و هوای تابع را تغییر می دهند. و بهتر است که به صورت اصولی بر روی گفتمان ها و عملکردهای بهتر کار کنیم. این جا سوالی مطرح می شود که چند نفر از مردم این پیامدها را درک می کنند؟ هدف این مقاله ارتقای درک مردمی از2co و ذخیره سازی آن در نترلند می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید