ترجمه مقاله رابطه بین سبک های گرایش موسیقی و مد و شباهت سلایق در آن دو – سال 2013


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین سبک های گرایش موسیقی و مد و شباهت سلایق در آن دو

عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship between the preference styles of music and fashion and the similarity of their sensibility

کلمات کلیدی مقاله:

نوع موسیقی، احساس، تجسم کردن، نقشه تطبیقی، آمار، صفات، پوشاک، موسیقی، مد

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، هنر

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. اهداف

3. روش تحقیق

1. 3 نمونه گیری

2. 3 شرکت کنندگان

3. 3 محرک

4 .3 تحلیل

4. نتایج و بحث

1 .4 رابطه ی بین گرایش ها در موسیقی و مد

2 .4 تفاوت های موجود بین نحوه ی حمایت افراد با درجات مختلف علاقه مندی به موسیقی و مد از گرایش هایشان

3 .4 یافتن تفاوت ها در سلایق مربوط به انواع موسیقی و یافتن تفاوت ها در سلایق مربوط به سبک های مد

4 .4 شباهت های سلایق بین موسیقی و مد

5. نتیجه گیری و پیشنهادات

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Purpose The recent influence of the mass media communication emphasized the visionary image of the music and eventually the close relationship between the music and fashion industries was formed. Consumers who share a similar taste in music could relate to each other more actively, and as a result, they began to develop similar aesthetic views and emotions. From this matter, the aim of this research is to conduct a survey that would go over a variety of music and fashion preferences of the consumers in order to analyze the relationship between the two. The main objective was to investigate how strongly the preference styles of music and fashion match each other and find similarity of their sensibility. Design/methodology/approach The participants were directed to choose their preference styles of music and fashion, grade their interest in music and fashion and evaluate their sensibilities by grading their feelings about ten polar paired adjectives. Findings There indeed is a close relationship between music and fashion. People who are more interested in music and fashion tend to have a stronger correlation between their preferences. Practical implications Through the analysis of variance it was found that the sensibility associated with different music and fashion styles are not the same. Furthermore, the authors could group the sensibility words into three common factors. Here it was found that music requires more diverse expressional adjectives as representatives compared to fashion. Originality/value The close relationship between preference styles of the two artistic elements and the similarity or their sensibility could be visualized through the distance of each style and adjectives in a correspondence map.

چکیده
هدف – ارتباطات رسانه ای انبوه بر جامعه تأثیر گذاشتند و بر تصویر نظری موسیقی تأکید کردند و در نهایت رابطه ی نزدیکی بین موسیقی و صنعت مد شکل گرفت. مصرف کنندگانی که سلیقه ی مشابهی در موسیقی دارند، رابطه ی نزدیک تری بینشان شکل می گیرد و در نتیجه احساسات و دیدگاه های زیبایی شناسی مشابهی هم در آن ها ایجاد می شود. با توجه به این قضیه، تحقیق پیش رو گرایش های مختلف مصرف کنندگان در موسیقی و مد را مورد مطالعه قرار می دهد تا رابطه ی بین آن دو را تحلیل کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تطبیق سبک انتخاب و یافتن شباهت بین سلایق در موسیقی و مد است.
طرح/ روش شناسی/ رویکرد – از شرکت کنندگان خواسته شد تا سبک گرایش خود در موسیقی و مد را انتخاب کنند، علاقه شان به موسیقی و مد را درجه بندی کنند و سلایق خود را با بیان احساساتشان درباره ی ده جفت صفت متضاد، ارزیابی کنند.
یافته ها – در واقع رابطه ی نزدیکی بین موسیقی و مد وجود دارد. افرادی که به موسیقی و مد علاقه مندند، رابطه ی قوی تری بین سبک گرایششان دیده می شود.
استنباط های تجربی – پس از تجزیه تحلیل واریانس ها این نتیجه به دست آمد که سلایق مربوط به سبک های مختلف موسیقی و مد یکسان نیستند. علاوه بر آن، نویسنده ها توانستند کلمات مربوط به سلایق را در سه عامل رایج گروه بندی کنند. در این طبقه بندی مشخص شد که موسیقی نسبت به مد به صفت های متنوع بیشتری به عنوان بیانگر نیاز دارد.
ابتکار/ ارزش – رابطه ی نزدیک بین سبک های گرایش در دو عنصر هنری و شباهت سلایق موجود در آن ها می تواند از طریق دامنه ی مربوط به هر کدام از سبک ها و صفات در یک نقشه ی تطبیقی به تجسم درآید.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید