ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان مدل یوروکد برای مربوط به ارزیابی خستگی پل های فولادی – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی قابلیت اطمینان مدل یوروکد برای مربوط به ارزیابی خستگی پل های فولادی

عنوان انگلیسی مقاله:

Reliability evaluation of the Eurocode model for fatigue assessment of steel bridges

کلمات کلیدی مقاله:

پیمایش، خستگی، پل های فولادی، قابلیت اطمینان، مدل بارگذاری

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت و زلزله

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1- معرفی
2- فرمت تایید یوروکُد
3- مدل احتمالاتی
3-1- عدم قطعیت ها
3-2- قابلیت اطمینان هدف
4- وزن در حال حرکت پل (Bridge weigh-in-motion) در سوئد
5- نتایج
5-1- ارزیابی خستگی قطعی
5-2- ارزیابی احتمالاتی خستگی
5-3- پیمایش
6- مباحثه
7- نتیجه گیری ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In European countries, the design of bridges is conducted following the specifications in the Eurocodes. For verification against fatigue of steel bridges, a simplified model is suggested based on a single vehicle load model together with λ factors to estimate a representative stress range. Since the release of the Eurocodes the accuracy of this format has been discussed and questioned. In the current paper, a probabilistic model for fatigue assessment is suggested estimating the load effect from bridge weigh-in-motion (BWIM) measurements. The probabilistic model has been used to estimate the reliability reached with the existing verification format for road bridges. The result shows a large scatter depending foremost on the bridge geometry and the traffic volume. A tentative calibration of the verification format has been performed and new functions for two of the λ factors have been derived. With these new functions a significant improvement in the consistency of the reliability level has been achieved. The study demonstrates the need for a more extensive calibration of the Eurocode model and indicates the parameters to focus on.

چکیده

در کشورهای اروپایی، طراحی پل ها تحت مشخصات ایین نامه های اروپا (یوروکد) انجام میشود. برای تایید پل های فلزی در برابر خستگی، یک مدل ساده شده برپایه ی مدل بارگذاری وسیله ی نقلیه منفرد همراه با فاکتور لاندا (λ) برای تخمین رنج تنش وارده پیشنهاد داده شده است. از زمان ارائه ی کدهای اروپایی دقت این فرمت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، یک مدل احتمالاتی برای ارزیابی خستگی پیشنهاد داده شده است که تخمین تاثیر بار به کمک اندازه گیری های روش وزن در حال حرکت پل ها (bridge weigh-in-motion (BWIM)) میباشد. مدل احتمالاتی برای تخمین قابلیت اطمینان فرمت موجود در تایید پل های جاده، بکار رفته است. نتایج، پراکندگی گسترده را در درجه ی نخست وابسته به هندسه پل و حجم ترافیک نشان میدهد. یک پیمایش تجربی و امتحانی از روش تایید انجام شده و توابع جدید برای دو فاکتور λ حاصل شده است. با این توابع جدید بهبود قابل توجه ای در ثبات سطح قابلیت اطمینان بدست امده است. مطالعات نیاز به پیمایش گسترده ی مدل ایین نامه ی اروپا (Eurocode) را نشان میدهد و پارامترهایی که باید روی انها تمرکز شود را مشخص میکند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله