پاسخ شمع ها به دلیل حرکت شیب جانبی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پاسخ شمع ها به دلیل حرکت شیب جانبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Response of piles due to lateral slope movement


کلمات کلیدی مقاله:

تحليل سه بعدی، شمع غیر فعال، تفاوت محدود جنبش جانبی شمع، متابولیسم خاک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آنالیز پاسخ شمع

2.1. فاصله بندی شبکه شمع: آزمون بنچمارک

-2.2. رفتار شمع منفرد تحت جابجایی گسترش جانبی: مورد آزمایشی

2-3. بار جانبی بر شمع

3. مطالعات پارامتری

3-1 اثر سختی خمش شمع

3-2 تاثیر کاهش مقاومت خاک بر پاسخ شمع

4. گروه های شمع (2×2)

4-1 اثر محدودیت سر شمع

5. اعتبار سنجی طرح های عددی

5.1. مورد 1 ساختمان NHK

5.2. آزمایش مقیاس کامل مورد 2

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In the 1989 Loma Prieta Earthquake, one span of the San Francisco–Oakland Bay Bridge collapsed, induced by the translational movement of pile foundations associated with an embankment on soft soil [24]. During the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake, a group of piles were damaged during the earthquake (before the superstructure was imposed) by a liquefaction induced lateral spread [6]. The piles were severely damaged at the interfaces between liquefied and non-liquefied layers. A pseudo-static analysis of the piles conducted by Tokimatsu and Asaka [21], without any vertical loading and inertial forces, demonstrated the significant effects of lateral ground displacement on pile damage. Numerical analyses using the finite element program, DGPILE-3D, have shown that bending moments in the pile caused by lateral soil movement could be more significant than those caused superstructure loading [8]. The mechanics of representative displacement loading on piles from translational embankment failure on a weak or liquefied layer, is illustrated

1. مقدمه
در زلزله لوما پریتا در سال 1989 ، یک دهانه از پل خلیج سانفرانسیسکو-اوکلند سقوط کرد، که از حرکت انتقالی پی های شمعی مرتبط با یک خاکریزی در خاک نرم ناشی می شد [24]. در طول زلزله 1995 Hyogoken-Nanbu ، گروهی از شمع ها در حین زلزله (قبل از اینکه روبنا یا بنای فوقانی تحمیل شود) به واسطه میعان ناشی از گسترش جانبی آسیب دید [6]. شمع¬ها در سطح مشترک بین لایه های مایع و غیر مایع به شدت آسیب دیده بودند. تجزیه و تحلیل شبه استاتیک شمع های انجام شده توسط توکیماتسو و اسکا [21]، بدون هیچ گونه بارگذاری عمودی و نیروهای اینرسی، اثرات قابل توجهی از جابه جایی جانبی زمین در آسیب شمع¬ها را نشان داد. آنالیزهای عددی با استفاده از برنامه المان محدود، DGPILE-3D، نشان داده است که ممان (لنگر) خمشی در شمع ناشی از حرکت جانبی خاک می تواند مهم تر از موارد ناشی از بارگذاری روبنا باشد [8]. مکانیک بارگذاری جابجایی نمونه بر روی شمع¬ها از گسیختگی خاکریزی انتقالی بر روی یک لایه ضعیف و یا مایع ، در 1 شکل نشان داده شده است.


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید