مقاله ترجمه شده درباره عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح طراحی شده براساس آیین نامه – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح طراحی شده براساس آیین نامه در بنگلادش، هندوستان و آمریکا


عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic performance of reinforce concrete buildings designed according to codes in Bangladesh, India and U.S.


کلمات کلیدی مقاله:

ASCE 7-10، BNBC-1993، IS-1893، کد ساختمان، تحلیل تاریخچه پاسخ غیرخطی، قاب بتن مسلح، عملکرد لرزه ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

زلزله، مدیریت ساخت و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1. معرفی

2. مقایسه آیین نامه های لرزه ای

3.آنالیز و طراحی

3 .1 مدلسازی و تجزیه و تحلیل سازه برای طراحی

3 .2 طراحی سازه ها

4. تحلیل تاریخی پاسخ دینامیکی غیر خطی

4 .1 هندسه

4 .2 اعضای مدل هیسترتیک

4 .3. انتخاب حرکات ساختگی برای زمین

5. نتایج و بحث ها

5. 1برش پایه

5. 2 دریفت

5 .3 خرابی / حد تسلیم

5 .4 اتلاف انرژی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Major earthquakes have been recorded in Bangladesh, India, and the U.S. Bangladesh has experienced seven major earthquakes of magnitude over 7.0 during the last two hundred and fifty years, e.g., Bengal Earthquake of 1885 and Srimongol Earthquake of 1918. The Bhuj earthquake (M 7.7) of 2001 in India resulted in the loss of nearly 20,000 lives and severe damage to 339,000 houses. The 1989 Loma Prieta and 1994 Northridge earthquakes led to a loss of 120 lives and major damage to buildings and infrastructure. The situation is direr due to poorly constructed buildings and over population in Bangladesh and India. To minimize damage and loss of life, seismic design codes have been developed.

1. معرفی:
زلزله های بزرگی ، در بنگلادش، هندوستان، و ایالات متحده ثبت شده است. در بنگلادش هفت زمین لرزه بزرگ با شدت بیش از 7.0 در طول دو صد و پنجاه سال گذشته، شامل: زلزله بنگالادش در سال 1885 و زلزله سمیرونگول در سال 1918، مشاهده شده است. زمین لرزه با بزرگی ( Bhuj (M 7.7در سال 2001 در هند منجر به از دست دادن تقریبا 20،000 نفر و آسیب جدی به 339،000 خانه شد. زمین لرزه های Loma Prieta و Northridge در سال 1994 منجر به از دست دادن 120 نفر و آسیب عمده به ساختمان ها و زیرساخت ها شد. وضعیت ساختمان های خیلی بد و بیش از جمعیت در بنگلادش و هند وضعیت سختی داشتند. برای به حداقل رساندن آسیب و از دست دادن جان افراد، آیین های طراحی لرزه ای توسعه یافته اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید