مقاله ترجمه شده درباره روش مدل سازی نیروی نرم افزار در سطح معماری مبتنی بر شبکه های پیچیده – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش مدل سازی نیروی نرم افزار در سطح معماری مبتنی بر شبکه های پیچیده


عنوان انگلیسی مقاله:

Software power modeling method at architecture level based on complex networks


کلمات کلیدی مقاله:

مدل سازی نیروی نرم افزار، معماری، شبکه های پیچیده، شبکه عصبی BP، ویژگی های شبکه نرم افزار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. کارهای مرتبط

3. مدل ما

4. استخراج ویژگی های شبکه از نرم افزار

4.1. تعداد گره ها

4.2. تعداد لبه های (یال های) جهت دار

4.3. متوسط طول مسیر

4.4. ضریب خوشه بندی

4.5. متوسط درجه

5. تناسب غیرخطی شبکه عصبی BP

5.1.روند تناسب تابع غیرخطی از شبکه عصبی BP

5.2. طراحی ساختار شبکه عصبی BP

6. اعتبارسنجی و تحلیل آزمایش

7.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The architecture of software systems can be naturally represented in the form of complex networks, especially for object-oriented software. Software as a kind of artificial complex networks, where entities of the software are nodes and interactions between entities are edges. These interactions are data-flows, instruction-flows and control-flows of the software, and these flows driving hardware circuit is the internal cause of power consumption of software. In this paper, we model software systems as complex networks at architecture level, assuming that the relation between the network characteristics of software and its power consumption is nonlinear. Based on this assumption, we propose a software power modeling method at architecture level. The model first measures network characteristics of software and then fit the nonlinear relation between the network characteristics of software and its power consumption by BP neural network. Experimental results show that our model could accurately estimate power consumption of the software, and the error is less than 11.2% compared to the measured value, which indicates our assumption is reasonable and our model is effective.

چکیده

معماری سیستم های نرم افزار می تواند به طور طبیعی در فرم شبکه های پیچیده بویژه برای نرم افزار شی گرا ارائه شود. نرم افزار به عنوان نوعی شبکه ی پیچیده ی مصنوعی که موجودیت نرم افزار، گره و تعامل بین موجودیت هستند، لبه (یال) نامیده می شوند. این تعاملات جریان های داده، جریان دستورالعمل و جریان کنترل نرم افزار می باشند و این جریان ها که مدار سخت افزار را هدایت می کنند علت داخلی مصرف نیروی نرم افزار است. در این مقاله، سیستم های نرم افزار را به عنوان شبکه های پیچیده در سطح معماری مدل سازی می کنیم با فرض اینکه رابطه بین ویژگی های شبکه ی نرم افزار و مصرف نیرو غیر خطی می باشد. بر اساس این فرضیه، روش مدل سازی نیروی نرم افزاری را در سطح معماری پیشنهاد کرده ایم. این مدل در ابتدا ویژگی های شبکه ی نرم افزار را اندازه گیری می کند و سپس با رابطه ی غیرخطی بین ویژگی های شکبه ی نرم افزار و مصرف نیرویش توسط شبکه ی عصبی BP متناسب می گردد. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل ما می تواند به صورت دقیق مصرف نیروی نرم افزار را برآورد کند، و خطا در مقایسه با مقدار اندازه گیری شده کمتر از 11.2% است که حاکی از آن است که فرضیه ما معقولانه است و مدلمان موثر می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید