مقاله ترجمه شده درباره جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری – سال 2010

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری عنوان انگلیسی مقاله: Hydrogen...

مقاله ترجمه شده درباره انتقال حرارت همرفتی اجباری ناپایدار دو بعدی در سیالات قانون قدرت از یک سیلندر – سال 2010

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: انتقال حرارت همرفتی اجباری ناپایدار دو بعدی در سیالات قانون قدرت از یک سیلندر عنوان انگلیسی مقاله: Two-dimensional unsteady...