مقاله ترجمه شده درباره بررسی مختصری از تصویربرداری طیف سنج جرمی – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی مختصری از تصویربرداری طیف سنج جرمی


عنوان انگلیسی مقاله:

A concise review of mass spectrometry imaging


کلمات کلیدی مقاله:

تصویربرداری طیف‌سنج جرمی یونیزاسیون واجذبی لیزری، تصویربرداری جرمی یون ثانویه، واجذب یونیزاسیون الکترواسپری، تصويربرداری طیف سنجی جرمی، بافت شناسی مولکولی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش‌های یونیزاسیون برای تصویربرداری MS

2.1 طیف‌سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

2.2- MALDI

2.3- DESI

3. ابزار

4. آماده‌سازی نمونه

4.1 تیمار سطح برای SIMS

4.2 انتخاب زمینه و ته نشینی برای MALDI و ME-SIMS

5. آنالیز داده‌ها

6. چشم‌اندازها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Mass spectrometry imaging, the combination of molecular mass analysis and spatial information, provides visualization of molecules on complex surfaces. The inception of MALDI-time-of- flight (MALDI-TOF) based MS imaging techniques in 1997 [1] has led to a surge in methodological and instrumental developments and subsequent applications of mass spectrometry imaging. In addition, the biological applications of time-of-flight SIMS (TOFSIMS) have increased, due to the high spatial resolution offered by SIMS. Multi-modal MS imaging strategies, as well as the adaption of proteomics protocols, have made MS imaging a powerful tool for spatial localization and identification of elements, pharmaceuticals, metabolites, lipids, peptides and proteins in biological tissues. Fig. 1shows the number of publications per year from an ISI Web of Science search of the topics “imaging mass spectrometry” and “mass spectrometry imaging”. Here, we will refer to “mass spectrometry imaging”, MSI, or simply “MS imaging” to avoid the confusion of “imaging mass spectrometry”, IMS, with “ion-mobility separation”.

1. مقدمه
تصویربرداری طیف‌سنجی جرمی، ترکیبی از آنالیز جرم مولکولی و اطلاعات فضایی، تجسمی از مولکول‌ها در سطوح پیچیده ارائه می‌دهد. آغاز بهره‌برداری از تکنیک‌های تصویربرداری MS مبتنی بر MALDI-زمان پرواز (MALDI-TOF) در سال 1997 [1] موجب افزایش پیشرفت‌های روش‌شناختی و ابزاری و کاربردهای بعدی تصویربرداری طیف‌سنج جرمی شده است. علاوه بر این، کاربردهای بیولوژیکی زمان پرواز SIMS (TOF-SIMS) به علت به‌وضوح فضایی بالای ارائه‌شده توسط SIMS افزایش یافته است. استراتژی‌های تصویربرداری چندمنظوره MS و همچنین تطبیق پروتکل‌های پروتئومیک ها، تصویربرداری MS را یک ابزار قدرتمندی برای استقرار فضایی و شناسایی عناصر، داروها، متابولیت ها، چربی ها، پپتیدها و پروتئین ها در بافت های بیولوژیکی ساخته است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید