ترجمه مقاله آنالیز عملکرد دینامیکی، بهبود حاشیه پایداری و افزایش قابلیت انتقال توان در توربین های بادی مبتنی بر DFIG در شرایط شبکه AC ضعیف – سال 2018

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: آنالیز عملکرد دینامیکی، بهبود حاشیه پایداری و افزایش قابلیت انتقال توان در توربین های بادی مبتنی...

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ترکیبی برای برآورد پارامتر موتورهای القایی چند فازی با اعتبارسنجی تجربی – سال 2021

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: الگوریتم بهینه سازی ترکیبی برای برآورد پارامتر موتورهای القایی چند فازی با اعتبارسنجی تجربی عنوان انگلیسی...