مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی خطرات NA-TECH بر سکوهای نفتی فراساحل – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پروژه (ARGO) : ارزیابی خطرات NA-TECH بر سکوهای نفتی فراساحل


عنوان انگلیسی مقاله:

The ARGO Project: assessing NA-TECH risks on offshore oil platforms


کلمات کلیدی مقاله:

Na-Tech، چند ریسک، سیستم های نفتی دریایی، لرزه خیزی، رویدادهای شدید meteo-marine هواشناسی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه های دریایی و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1-مقدمه

۲- فعالیت ها و نتایج

1-2- تعیین خطر مربوط به وقایع meteo-marine ، با درنظرگرفتن اثرات سناریوهای تغییر آب و هوایی

2-2- ارزیابی آسیب پذیری های منظم و عناصر سازه ای اصلی سکوهای دور از ساحل نسبت به وقایع meteo marine

3-2- تجزیه و تحلیل سیر تکامل خط ساحلی نزدیک به سکوهای دور از ساحل.

4-2- تجزیه و تحلیل زلزله ای

2-5- مطالعات برخورد محیطی سوانح صنعتی بر سکوهای دور از ساحل

6-2- اجرای مدل های چند خطره برای ارزیابی صحیح خطرات NA-TECH بر روی سکوهای دور از ساحل

3- نتیجه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Within the framework of scientific collaborations on the offshore safety promoted by the “Italian Ministry of Economic Development-Directorate-General for safety of mining and energy activities” (DGS-UNMIG), AMRA has made available its expertise regarding the possibility of developing a quantitative approach for multi-risk assessments. This was achieved by the analysis of a wide range of risk sources (Fig. 1). This method, taking into account possible scenarios of interaction and the cascading effects of accidents, ensure the possibility to define in terms of probabilities, the expected hazard. The multi-risk approach developed within the ARGO project (Analysis of natural and anthRopoGenic risks on Offshore platforms) is based on a case study in the offshore of the Adriatic Sea, as well as essential data provided by Edison S.p.A (Italian energy company). Project findings, described in the following sections, led to the formulation of a set of recommendations to ensure an appropriate monitoring useful to the definition of risks analysis for the offshore platforms.

مقدمه
در چهارچوب همکاری های علمی بر روی ایمنی سازه های فراساحلی که توسط «وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا برای ایمنی فعالیت های حفاری و انرژی» (DGS-UNMIG) تأسیس شده است.
AMRA تخصص خودش را راجع به امکان توسعه یک روش کمّی برای ارزیابی های چند خطره در دسترس قرار داده است.
این روش، با درنظرگرفتن سناریوهای ممکن از تأثیر متقابل و اثرات موجی وقایع، امکان توضیح برحسب احتمالات از مخاطرات مورد انتظار تأمین می کند. روش چند خطره که توسط پروژه ARGO (تجزیه وتحلیل خطرات طبیعی و بشری بر روی سکوهای فراساحلی) به انجام رسیده است. بر اساس یک مطالعه موردی در فراساحل دریای آدریاتیک می باشد، به همان اندازه اطلاعات ضروری که توسط Edison S.P.A (کمپانی انرژی ایتالیایی) تهیه شده است. یافته های پروژه، که در بخش های بعدی توضیح داده شده است، منتهی به فرموله شدن یکسری توصیه ها به منظور تهیه یک کنترل مناسب که برای توصیف آنالیز خطرات برای سکوهای دور از ساحل مفید می باشد، گردید.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید