مقاله ترجمه شده درباره عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور


عنوان انگلیسی مقاله:

The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective


کلمات کلیدی مقاله:

وفاداری برند B2B ، وابستگی عاطفی به نام تجاری، شایستگی فرانشیزور، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات، ارزش ارتباط، بازار های نو ظهور


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیش زمینه تحقیق

برندینگ B2B در بازار های نو ظهور

فرانشیزینگ در هند

بررسی گزارشات و توسعه فرضیه ها

شایستگی درک شده فرانشیزور

سطح به اشتراک گذاری اطلاعات

وابستگی عاطفی به نام تجاری

ارزش ارتباطی درک شده

وفاداری برند B2B

روش تحقیق

جمع آوری داده و نمونه

اندازه گیری ها

تجزیه و تحلیل مقدماتی، مدل اندازه گیری و روش متداول

تجزیه و تحلیل داد ها و نتایج

تجزیه و تحلیل بر مبنای داده پردازی

مباحث و مفاهیم

پیامد های نظری

پیامد های مدیریتی

محدودیت ها و مسیر تحقیقاتی آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The combined gross domestic product (GDP) of the eight largest emerging economies is projected to equal or surpass that of the eight largest advanced economies by 2025 (World Bank, 2011). Emerging markets are among the fastest growing in the world, attracting more than half (56%) of global foreign direct investment (FDI) (UNCTAD, 2015). The saturation of retail markets in most developed markets such as the USA, Canada and parts of Europe is driving global brands to seek growth in emerging markets such as India (Welsh, Alon, & Falbe, 2006). In fact, India is expected to become the world’s third largest consumer market by 2020 (Boumphrey, 2010), making it one of the most preferred destinations for FDI. The Indian franchising sector in particular is thriving and contributes approximately 4% to the GDP, and it is estimated that this will increase to 30% by the end of 2017 (FAI, 2016).

مقدمه
مجموع تولید ناخالص داخلی ( GDP) هشت تا از بزرگترین اقتصاد های نو ظهور از هشت اقتصاد پیشرفته در سال 2025 بهتر و بیشتر خواهد بود ( بانک جهانی 2011). بازار های نوظهور سریع ترین رشد را در جهان دارند و بیش از نیمی از سرمایه مستقیم خارجی ( FDI) را جذب می کنند ( 56 درصد). ( UNCTAD 2015). اشباع بازار های خرده فروشی در بازار های توسعه یافته مانند بازار آمریکا ، کانادا و بازار های بخشی از اروپا محرک برند های جهانی است که به دنبال رشد در بازار های نوظهور مانند بازار هند ، ( ولش ، آلون ، فالبه 2006) است. در حقیقت ، هند سومین مصرف کننده بزرگ جهان در سال 2020 خواهد بود ( بومپری 2010) و به یکی از اهداف ترجیحی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل خواهد شد. بخش فرانشیزینگ هند در حال رونق گرفتن است و تقریبا در4 درصد تولید ناخالص داخلی سهم دارد و برآورد می شود که در سال 2017 به 30 درصد افزایش پیدا کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید