مقاله ترجمه شده درباره مدیریت دانش گروهی صنعتی بر عملکرد نوآورانه – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آثار مدیریت دانش گروهی صنعتی بر عملکرد نوآورانه


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance


کلمات کلیدی مقاله:

خوشه صنعتی، مدیریت دانش، عملکرد نوآورانه، آثار واسطه ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت صنعتی، مدیریت دانش، نوآوری تکنولوژی، مدیریت تکنولوژی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.فرضیه های پژوهشی

3. روش شناسی

3.1 چارچوب کاری

3.2 تعاریف اجرایی و سنجش (اندازه گیری) متغیرهای ابعادی

3.2.1 خوشه صنعتی

3.2.2 مدیریت آگاهی (دانش)

3.2.3 عملکرد ابتکاری

3.3 موضوع های اصلی پژوهش و طراحی شیوه نمونه برداری

4. تحلیل های تجربی

4.1 تحلیل فاکتورها و اعتبار (قابلیت اطمینان)

4.2 تحلیل همبستگی ها

4.3 تحلیل های رگرسیونی

4.4 تحلیل و بررسی مدیریت دانش به عنوان یک اثر واسط

5.نتایج و مفاهیم مدیریتی

5.1 نتایج

5.2 مفاهیم و کاربردهای مدیریتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Research hypotheses

In accordance with its research purpose and motivation, this study develops four hypotheses to explore the effects of the relationships between the knowledge management of industrial clusters and innovation performance. A description of these hypotheses appears below. With respect to the effect of industrial clusters, the conditions for successful clusters mean that firms should form networks with knowledge sharing and information exchange (Breschi & Malerba, 2001; Porter, 1998). Therefore, cluster zones with advanced knowledge and techniques are attractive to new companies because they can reinforce local industry’s capabilities and knowledge base (Maskell, 2001b). In a knowledge economy, information and knowledge exchange within a cluster can enhance firms’ capabilities and lead to knowledge creation (Arikan, 2009; Casanueva et al., 2013; Lissoni, 2001; Lorenzen & Maskell, 2004; Maskell, 2001a, 2001b). Drawing on these findings, this study suggests that interaction and exchange within an industrial cluster can center on knowledge. The use of cluster resources and relationships by firms to acquire knowledge management, and obtain or create new knowledge influences the performance of innovation activities.

2.فرضیه های پژوهشی
بر طبق انگیزه ها و اهداف مورد نظر از این پژوهش، این مطالعه چهار فرضیه ی اصلی را به منظور مشخص سازی آثار ارتباط های بین مدیریت آگاهی خوشه های صنعتی و عملکرد نوآورانه، توسعه می دهد. توصیفی از این فرضیه ها در ادامه ارائه می گردد.
با توجه به (در نظرگیری) آثار خوشه های صنعتی، شرایط لازم برای موفقیت خوشه ها به این معنی است که شرکت ها بایستی شبکه های با تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری آگاهی و دانش را پایه ریزی و ایجاد کنند (رفرنس). علاوه بر این، نواحی خوشه ای که دارای دانش پیشرفته و تکنیک های لازم می باشند، به دلیل توانایی آن ها در تقویت و افزایش توانایی و قابلیت های صنعتی، برای شرکت های جدید جذابیت بالایی خواهند داشت (رفرنس). در یک اقتصاد آگاهانه، تبادل اطلاعات و آگاهی های درون خوشه می تواند باعث افزایش و تشدید قابلیت ها و توانایی های شرکت شده و منجر به تولید دانش می گردد (رفرنس). با توجه به این یافته ها (دست آوردها)، این مطالعه پشینهاد می کند که می توان تعامل و تبادل درون خوشه های صنعتی را مرکز آگاهی در نظر گرفت. استفاده از منابع خوشه ای و ارتباط ها به وسیله ی شرکت ها، به منظور دستیابی به مدیریت آگاهی، آثار جدیدی از آگاهی بر عملکرد نوآورانه را در پی خواهد داشت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید