مقاله ترجمه شده درباره خستگی در یک سوپرآلیاژ پایه نیکل مصنوعی و سخت کاری رسوبی شده – سال2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات ریزساختار ناهمگن و شکل موج بارگذاری بر روی رفتار خزش – خستگی در یک سوپرآلیاژ پایه نیکل مصنوعی و سخت کاری رسوبی شده


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of inhomogeneous microstructure and loading waveform on creep-fatigue behaviour in a forged and precipitation hardened nickel-based superalloy


کلمات کلیدی مقاله:

خستگی، ابررسانای مبتنی بر نیکل، ریز ساختار، مکانیسم شکست، اکسیداسیون


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خوردگی و حفاظت از مواد، متالوژی صنعتی و مهندسی مواد و متالوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

آزمایشگاهی

مصالح و عملیات حرارتی

آزمایش HTLCF و خزش- خستگی

تکنیکهای ارزیابی ریزساختار

نتایج

ریزساختارهای حرارت دیده و مصنوعی

آزمایش HTLCF

آزمایش خزش- خستگی

رفتارهای پاسخ تنش چرخه ای

بررسیهای پس از آزمایش

بحث

ریزساختار ناهمگن دیسک

اثر ناهمگنی ریزساختار بر روی HTLCF و خزش خستگی

اثرات شکل موج بارگذاری و ریزساختارها بر طول عمر درجه حرارت بالا

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The aim of the present paper is to identify the effects of sampling locations and loading waveforms on high-temperature low-cycle fatigue (HTLCF) and creep-fatigue life of a forged and precipitation hardened nickel-based GH4169 superalloy. Both the deformation and failure mechanisms are considered here. It has been revealed that HTLCF and creep-fatigue life of specimens were influenced by inhomogeneous microstructures at different locations. Compared with the HTLCF tests, the presence of dwell times in creep-fatigue tests tended to reduce number of cycles to failure. Intergranular damage was observed at both crack initiation and propagation stages. For the dwell times under tension, the intergranular damage was mainly associated with precipitate-assist voids. However, oxidation accounted for the presence of intergranular damage for the dwell times under compression.

چکیده

هدف مقاله حاضر تشخیص اثرات موقعیتهای نمونه گیری و بارگذاری موجی شکل بر روی خستگی کم چرخه درجه بالا (HTLCF) و عمر خستگی-خزشی یک سوپر آلیاژ GH4169 پایه نیکل سختکاری رسوبی شده، است. هر دو مکانیسم شکست و تغییر شکل در اینجا در نظر گرفته است. مشخص شد که HTLCF و عمر خزشی-خستگی نمونه ها بوسیله زیرساختارهای ناهمگن در موقیتهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته است. در مقایسه با آزمایشهای HTLCF، حضور زمانهای ساکن در آزمایشهای خزشی-خستگی، تمایل به کاهش تعداد چرخه های شکست را دارد. آسیب بین دانه ای در هر دو مرحله شروع و انتشار ترک خوردگی مشاهده شد. برای بارهای ساکن تحت تنش، آسیب بین دانه ای بطور عمده با حفره های دستیار-رسوب همراه است. با این حال اکسیداسیون برای حضور آسیب بین دانه ای برای بارهای ساکن تحت فشار، در نظر گرفته میشود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید